De warmtepomp wel degelijk de juiste stap in de energietransitie


In de afgelopen dagen kwam de warmtepomp veelvuldig in het nieuws, vanwege de actualisatie van de data in de Nationale Milieudatabase. De milieubelasting van een warmtepomp blijkt hoger te zijn dan aanvankelijk gedacht. Deze milieuscore geeft echter een onvolledig beeld. Over de gehele levensduur blijft de warmtepomp onomstreden en de juiste stap in de energietransitie.


Meer dan materialen

‘De milieuscore geeft alleen de milieubelasting van materialen aan en laat de energieprestatie volledig buiten beschouwing. Dankzij de warmtepomp verbruiken nieuwbouwwoningen helemaal geen aardgas meer en daalt de CO2-uitstoot met de helft. Daarmee leveren warmtepompen een onmisbare bijdrage aan het behalen van de klimaatdoelstellingen’, zeg voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland in een reactie op de actualisering van de Nationale Milieudatabase.


Een warmtepomp haalt energie uit de omgevingslucht en zet deze in om water voor woningen te verwarmen of indien gewenst te koelen. Tot 80% van de energie die nodig is om een woning te verwarmen kan uit de buitenlucht worden gewonnen, ook bij extreem lage temperaturen. Een warmtepomp is daarmee energie-efficiënt en zeer duurzaam.


Daarnaast kan een warmtepomp worden aangesloten op zonnepanelen en gecombineerd worden met vloerverwarming, ventilatorconvectoren of laagtemperatuur radiatoren. In het geval van de recent gelanceerde Panasonic Aquarea L-generatie hoge temperatuurwarmtepomp kan zelfs gebruik worden gemaakt van de bestaande leidingen en radiatoren in de woning. Daarmee wordt dus feitelijk op materialen bespaard.


Natuurlijk koudemiddel

In de berekening is ook het koudemiddel meegenomen, de vloeistof die nodig is om warmte op te wekken en die bij weglekken een broeikasgas vormt. Daarbij is uitgegaan van het koudemiddel R410A. Het gebruik van dit koudemiddel wordt echter in rap tempo afgebouwd. Zo werken de meeste warmtepompen van Panasonic al op R32 en de Aquarea L-generatie zelfs op R290 (propaan).


Ter vergelijking, het f-gas R410A heeft een aardopwarmingsvermogen (GWP) van 2.088 terwijl het GWP van het natuurlijk koudemiddel R290 (geen f-gas!) gelijk is aan 3. Dat betekent dat het schadelijke opwarmende effect van R410A ten opzichte van CO2 vele malen groter is dan bij propaan (R290), wat bijna nihil is.


Panasonic gaat bij de ontwikkeling van nieuwe warmtepompen altijd uit van een hoog veiligheidsniveau. De buitenunits zijn daarom hermetisch afgesloten voor een gemakkelijke en flexibele installatie. Verder behoudt de K-generatie een koudemiddelverbinding tussen de buitenunit en de binnenunit, terwijl de L-generatie een hydraulische verbinding heeft.


Panasonic GREEN IMPACT

Naast een hoog veiligheidsniveau heeft Panasonic zich ook gecommitteerd aan ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen. Door middel van initiatieven onder de naam Panasonic GREEN IMPACT wil de Panasonic Group in 2050 ‘impact creëren die de CO2-uitstoot vermindert met meer dan 300 miljoen ton, of ongeveer 1% van de huidige totale wereldwijde uitstoot’. Deze initiatieven zijn ook leidend in alle R&D-activiteiten. Bij de ontwikkeling van nieuwe warmtepompen wegen aspecten als het gebruik van milieuvriendelijke koudemiddelen, compactere modellen, langere levensduur en hergebruik van materialen daarom zwaar mee.


De aandacht voor de milieuscore juichen we daarom alleen maar toe. Het houdt de warmtepompindustrie scherp en de samenleving betrokken bij de verduurzamingsopgave. Zoals meer partijen stellen in de Volkskrant moet er echter naar de complete levensduur van een warmtepomp worden gekeken. ‘Het kan toch niet zo zijn dat we teruggrijpen naar gasketels omdat alleen de productie en plaatsing daarvan minder schadelijk is?’, zegt Frank Agterberg, voorzitter van Vereniging Warmtepompen daarover. Waar alle partijen het wel over eens zijn, is dat de warmtepomp wel degelijk de juiste stap in de energietransitie is.