Aquarea-løsninger til erhverv for optimal besparelse

Løsninger til optimal besparelse. Effektive Panasonic-varmepumper kan være med til at reducere energiforbruget i din virksomhed.

Panasonic Aquarea-varmepumper sparer plads, giver energieffektiv opvarmning og kan nemt tilpasses installering i lejligheder, huse og erhvervslokaler. Virksomheder, der producerer varme, køling og store mængder varmt vand ved 65 °C, såsom restauranter og supermarkeder, og som installerer et Aquarea-varmepumpesystem, kan også bruge spildvarmen til at øge energieffektiviteten endnu mere.
Fordi varmepumpeteknologi er skalerbar, kan den installeres i bygninger af forskellig størrelse og være en opvarmningsløsning i både stor og lille målestok. Teknologien er også miljøvenlig sammenlignet med traditionelle, alternative opvarmningssystemer baseret på energi fra fossile brændstoffer, og desuden er den mere energieffektiv.
Hovedpunkter:
· Effektiv varmtvandsproduktion
· Hurtigt investeringsafkast
· Nem styring
· Nem integrering i det eksisterende vandsystem: ventilationskonvektorer, gulvvarme, varmtvandsbeholdere i boliger osv.
· Særdeles god belastningsstyring
· Høj effektivitet

Restaurant med Aquarea


Supermarked med Aquarea


Aquarea T-CAP.
16 kW varmepumper i kaskadetilstand.
En T-CAP-opstilling er den ideelle erstatning for gamle gas- og oliefyr.

Få mere at vide >

Højeffektivt Aquarea T-CAP hydromodul.
Indendørs Aquarea Bi‑bloc-systemenhed. Når et monobloksystem bruges, integreres hydromodulet i udendørsenheden.

Få mere at vide >

Beholdere med særdeles høj effektivitet.
Panasonic Aquarea kombineret med en beholder med høj effektivitet sørger for den ønskede mængde varmt vand ved den rigtige temperatur og reducerer samtidig energiomkostningerne.

Få mere at vide >

Bufferbeholder.
Panasonic Aquarea kan kombineres med de hydrauliske dele i et nyt eller eksisterende vandsystem.

Lufttæppe med vandspiral.
Et lufttæppe med vandspiral kan bruges i det hydrauliske system til effektiv ydeevne i vandsystemet.

Få mere at vide >
Ventilationskonvektorer til opvarmning og køling.
Aquarea-varmepumper kan nemt tilsluttes det eksisterende vandsystem: 2- og 4-dobbelte ventilationskonvektorer, gulvvarme, beholdere til varmt brugsvand …

Få mere at vide >
Kaskadestyring.
Kaskadestyringen gør det muligt at styre op til 10 Aquarea-varmepumper (og udligne driftstimer og gøre driften mere effektiv) og op til 2 bufferbeholdere.

Få mere at vide >
BMS-integration.
Et kaskadesystem kan nemt integreres i et Modbus-projekt med kaskadestyringen.

Få mere at vide >


Burger & Lobster-restaurant, Bath, England.

Panasonics luft-til-vand-Aquarea-system er blevet installeret i den nyeste, elegante Burger & Lobster-restaurant i Bath. The Octagon Chapel, en stor fredet bygning i byens centrum, blev konverteret til at huse restauranten, og Panasonics Aquarea-system leverede en omfattende, energieffektiv og diskret løsning til opvarmning og nedkøling.


Carluccio’s restaurant, England.

Carluccio’s, en af Englands førende italienske restauranter, ønskede at installere et system, der kunne levere den ønskede mængde varmt vand med den rigtige temperatur og samtidig reducere energiomkostningerne.
FWP installerede en 12 kW Aquarea T‑CAP monoblokenhed, hvormed fri luft lige under køkkenloftet kunne føres igennem køleaggregatet og derved levere varmt vand med den optimale temperatur.