Panasonic tilslutter sig Smart Electric Lyon-konsortium

Hvad er Smart Electric Lyon?

Smart Electric Lyon er et projekt, der ser elforbruget i bygninger som nøglen til fremtidens energiløsninger. Projektet tilstræber at udvikle en lang række innovative faciliteter og ydelser gennem eksperimenter under real life-forhold, som skal afprøve energibesparende teknologier og måle, hvordan forbrugerne kan styre deres energiforbrug. Dette eksperiment, som ikke tidligere er set i samme størrelsesorden i europæisk regi, løber over fire år og omfatter mere end 25 000 boliger, virksomheder og lokalsamfund i Grand Lyon-området i Frankrig. Formålet med projektet er at teste innovative løsninger, som reducerer forbruget og øger effektiviteten.

Panasonic vil levere en lang række af sine energibesparende opvarmnings- og afkølingsprodukter til projektet, herunder Aquarea luft-luft-luft-varmepumpen - et super-effektivt system til opvarmning og / eller køling, samt produktion af varmt vand. Varmepumperne er udstyret med særlige tilslutningsfunktioner fra Panasonic for at sikre, at systemerne er brugervenlige og kan indsamle vitale og nøjagtige data. Virksomheden vil også integrere andre boligudstyrsløsninger, såsom hvid LED-belysning, for at optimere den samlede energistyring af projektets egenskaber.

Panasonic er den perfekte partner til projektet, da opvarmning og varmt vand spiller en vigtig rolle for husholdningers energiforbrug. Panasonic har planer om at gøre sine europæiske og franske ressourcer tilgængelige for Smart Electric Lyon. Til projektet har virksomheden engageret et dedikeret, erfarent F&U-team fra Panasonics tekniske center i Frankfurt.

Økologiske og smarte ideer til en bæredygtig livsstil

Panasonic har som mål at være den førende grønne innovationsvirksomhed i elektronikindustrien i 2018. Miljøhensyn skal være en central faktor for alle vores forretningsområder, og vi vil arbejde på at realisere vores vision med innovative løsninger til både private forbrugere og erhvervslivet.

Panasonic intelligente varmepumpesystem

Panasonic har lanceret et innovativt og intelligent koncept til energistyring i private boliger, hvor belastningen af forsyningsnettet REDUCERES ved kun at forbruge energi i LAVTARIF-perioder. Herved spares brugeren for energiomkostninger, og forsyningsselskaberne kan reducere spidsbelastningsproduktionen.

Aquarea-varmepumper på YouTube

Se vores videoer

Vedvarende energikilder har vundet stor udbredelse de seneste år, men nu skal forsyningsnettet være »smart« (se net-illustrationen nedenfor), fordi samfundet kræver mere energi og oftere. Intelligente elforsyningsnetværk - Smart Grids - er en nøglefaktor i EUs energipolitik. Inden for de sidste par år, er antallet af Smart Grid projekter vokset i antal, størrelse og omfang over hele Europa.

Panasonic er ved at udvikle et system, der kombinerer fordelene ved luft-luft-varmepumpeteknologi (udnyttelse af gratis varme fra luften), solcelleenergi og smarte energimåleres intelligens med firmaets enkle, men effektive styringsløsninger for at arbejde sammen med energinettet for en grøn omstilling.

Med omfattende erfaring inden for energilagring (batterier), solpaneler (HIT) intelligente målere og varmepumpeteknologi har Panasonic en unik mulighed for at kombinere alle disse teknologier med hinanden og realisere en jordnær løsning på et af den vedvarende elektricitetsforsynings udfordringer. Panasonic arbejder sammen med E.ON Energy Research Centre på RWTH Aachen for at afprøve mulighederne med det nye koncept. RWTH Aachen har opnået global anerkendelse på mange felter indenfor udvikling og videnskab, som f.eks. mekanisk, kemisk og elektrisk udvikling, industriel udvikling, computerteknologi, fysik og kemiteknologi og betragtes som et af de bedste tyske universiteter på disse områder.

  • Funktionstest på Aachen Universitet: Panasonics intelligente varmepumpesystem er baseret på en ny algoritme til styring af strømforsyningen i boligens energistyringssystem og er en ekstremt energieffektiv varmepumpe til opvarmning, afkøling og varmtvandsproduktion
  • Ekstrem energieffektiv varmepumpe til opvarmning, køling og varmtvandsproduktion
  • Designet til intelligent drift med smart grids

Hvis et stort antal husholdninger tager denne teknologi i anvendelse og installerer en intelligent løsning som f.eks. Panasonics intelligente varmepumpe - hvor der kun aftages energi fra forsyningsnettet i lavbelastningsperioder, en effektiv og intelligent energiudnyttelse - vil flere gammeldags fossilbaserede kraftværker kunne udfases, med mindre CO2-udledning og bedre klima til følge.

Eksempler på bæredygtige projekter