Panasonic odottaa ilma-vesilämpöpumppuliiketoiminnan kasvavan Euroopassa

kirjoittaja 14-03-2023


Panasonic-konserni on ilmoittanut, että sen lämmityksen ja ilmanvaihdon konserniyritys (Heating & Ventilation A/C Company) vauhdittaa kasvustrategiaansa Aquarea-ilma-vesilämpöpumppujen (A2W) liiketoiminnassa Euroopassa. Yritys aikoo julkaista kolme uutta kotitalouksille tarkoitettua ympäristötietoista, luonnollisia kylmäaineita käyttävää mallia (eri lämmitystehoilla) Euroopassa toukokuuhun 2023 mennessä. Kyseessä on ensimmäinen tällaisia kylmäaineita hyödyntävä japanilaisvalmistaja1, ja tuotanto aiotaan vähintään kaksinkertaistaa maaliskuussa 2026 päättyvään tilikauteen mennessä. Panasonic vastaa aktiiviseen kysyntään investoimalla noin 50 miljardia jeniä 31.3.2026 mennessä lisätäkseen tuotantokapasiteettia Tšekin ja Malesian tehtaissaan, tehostaakseen teknologian kehityskapasiteettia uudessa tutkimus- ja kehityskeskuksessaan ja laajentaakseen liiketoiminnan ja markkinoinnin pilvipohjaisia ylläpitoratkaisuja.

 

Aquarea A2W on lämmitysjärjestelmä, joka ottaa energiaa ilmasta ja lämmittää vettä kotitalouksien käyttöön. Kysyntä Euroopassa kasvaa, koska teknologian ympäristövaikutukset ovat alhaisempien hiilidioksidipäästöjen ansiosta fossiilisia polttoaineita käyttävien lämmitysjärjestelmien vaikutuksia pienemmät.

 

Panasonic aloitti Aquarea A2W ‑järjestelmiensä myynnin Euroopassa vuonna 2008. Siitä lähtien se on kehittänyt kyseistä energiaa säästävää teknologiaa esimerkiksi Eco Cutella2 ja ilmastointilaitteilla. Yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on lämmitystoiminto, joka toimii myös kylmissä olosuhteissa ja jota voidaan lämpimissä olosuhteissa käyttää myös viilennykseen. Etävalvontapalvelut hoituvat pilven kautta. Ilma-vesilämpöpumppuliiketoiminnan kasvustrategia on seuraavanlainen.

 

1. [Ympäristöteknologia] Vuonna 2023 yriitys lanseeraa ensimmäisenä japanilaisvalmistajana tuotteen, jossa käytetään luonnollisia kylmäaineita. Tuotanto yli kaksinkertaistuu maaliskuussa 2026 päättyvään tilikauteen mennessä. 

Ilmastointilaitteissa, ilma-vesilämpöpumpuissa ja vastaavissa laitteissa kylmäaineina käytetyt fluorihiilivedyt (HFC)3ovat osaltaan lämmittäneet ilmastoa. Sen vuoksi vuonna 2016 laadittiin Montrealin pöytäkirja4 (Kigalissa hyväksytty muutos), joka astui voimaan vuoden 2019 tammikuussa ja jonka puitteissa sovittiin fluorihiilivetyjen tuotannon ja käytön maailmanlaajuisesta vähentämisestä asteittain. Ilmastointilaitteiden valmistajien on nyt nopeasti vaihdettava kylmäaineisiin, joiden kasvihuonevaikutukset ovat vähäiset.

 

Toukokuussa 2023 Panasonic tuo ensimmäisenä japanilaisvalmistajana1 markkinoille kolme uutta kotitalouksille tarkoitettua A2W-mallia (eri lämmitystehoilla), joiden kylmäaineena on vain vähäisiä kasvihuonevaikutuksia aiheuttava luonnollinen R290-kylmäaine. Tavoitteena on vähintään kaksinkertaistaa tuotanto maaliskuussa 2026 päättyvään tilikauteen mennessä.

 

2. [Organisaatiouudistus] Tuotannon tehostamiseen, teknologian kehittämiseen ja markkinoinnin tehostamiseen investoidaan noin 50 miljardia jeniä. 

Panasonic investoi noin 50 miljardia jeniä maaliskuussa 2026 päättyvään tilikauteen mennessä tehostaakseen tuotantoa, vauhdittaakseen teknologian kehitystä ja lisätäkseen markkinointia. Näin se pyrkii vastaamaan ilma-vesilämpöpumppujen aktiiviseen kysyntään Euroopassa. Panasonic valmistaa ilma-vesilämpöpumppuja Tšekin ja Malesian tehtaillaan. Keskipitkällä aikavälillä se laajentaa merkittävästi tuotantokapasiteettiaan tavoitteenaan valmius miljoonaan kappaleeseen. Yritys aikoo maaliskuussa 2026 päättyvään tilikauteen mennessä kaksinkertaistaa koulutuskeskus- ja esittelytilaresurssinsa, jotta se voi tarjota asentajille kattavan ohjelman puitteissa tarvittavaa osaamista R290-kylmäaineesta ja muista luonnollisista kylmäaineista.

 

Lisäksi yritys avaa vuonna 2023 Euroopassa tutkimus- ja kehityskeskuksen, jossa keskitytään ilmanlaatu- ja ilmastointiliiketoimintaan, johon kuuluu myös A2W-liiketoiminta. Näin se pyrkii parantamaan teknologisia kehitysvalmiuksiaan, jotta se pystyy vastaamaan ketterästi paikallisiin tarpeisiin. 

 

3. [Nykyisten asiakaskontaktien parantaminen] Ylläpitoratkaisuliiketoiminnan laajentaminen A2W-pilven avulla ja insinöörien määrän lisääminen.

Tällä hetkellä Panasonic toteuttaa etävalvonnan Euroopassa pilvipalvelun avulla, joka seuraa jatkuvasti ilma-vesilämpöpumpun toimintatilaa ja havaitsee poikkeamat välittömästi. Lisäksi yritys on ottanut Tanskassa käyttöön palvelun, jonka puitteissa laitteen kunto voidaan nopeasti tarkistaa paikan päällä ja tehdä samalla tarvittavat korjaukset. Ylläpitoliiketoiminnan on tarkoitus laajentua myös muihin Euroopan maihin, jotta tuotteiden käyttäminen olisi myös pitkällä aikavälillä turvallista, luotettavaa ja helppoa. Lisäksi asiantuntevaa insinööritiimiä laajennetaan ja myynti- ja asiakaspalveluhenkilöstöä lisätään.

 

Tulevaisuutta silmällä pitäen yhtiö ottaa käyttöön parhaita ratkaisuja, jotka sekä lisäävät asiakkaiden käyttömukavuutta että säästävät energiaa. Tällaisia ovat esimerkiksi pilvipohjainen vikojen ennustamistoiminto ja keinoäly, joka vähentää lämmönvaihdinten lämpöhävikkiä ja auttaa hallitsemaan ilmanlaatu- ja ilmastointilaitteita.

 

Panasonic pyrkii luomaan tiloja, joissa on miellyttävä oleskella. Se tuntee globaalin toimintaympäristön ja hyödyntää täysimääräisesti teknologisia ja tuotannollisia valmiuksiaan ja vuosien liiketoimintakokemuksen myötä kertynyttä ihmisten elintapojen tuntemusta.


1.     Kotitalouksille tarkoitetut ilma-vesilämpöpumput, joissa on lämmitys- ja viilennystoiminnot ja joissa käytetään R290-kylmäainetta, kaikkialla Euroopassa. Panasonicin tutkimus, 3.10.2022.

2.     Luonnollista kylmäainetta käyttävä lämpöpumppuvedenlämmitin, Japanissa brändinimi Eco Cute.

3. Esimerkiksi R410A, joka on vaihtoehto CFC-yhdisteille, joiden kasvihuonekaasuvaikutus on suuri.

4. Ympäristösopimus, jonka tavoitteena on suojella otsonikerrosta. Sen tavoitteena on vähentää otsonikerrosta mahdollisesti tuhoavien aineiden tuotantoa ja kulutusta. Sopimukseen on määritelty aikataulu, jonka puitteissa näitä aineita pitäisi vähentää.