Uusi Panasonicin kaasulämpöpumpun ja sähkökäyttöisen lämpöpumpun hybridijärjestelmä

Ensiluokkaista, älykästä tekniikkaa
Kaasua ja sähköä hyödyntämällä saavutetaan entistä suurempi energiansäästö.

Kaasulämpöpumppu

Master-yksikkönä kaasulämpöpumppu

SÄHKÖKÄYTTÖINEN LÄMPÖPUMPPU

Slave-yksikkönä sähkökäyttöinen lämpöpumppu

ÄLYKÄS
OHJAIN

Tyhjä
U-20GE3SE5 (20 HP).
· Kaasulämpöpumpun ja sähkökäyttöisen lämpöpumpun kuorman laskenta
· Toiminta ylärajan asetuksen mukaisesti.
· Yksilöllinen kapasiteetin ohjaus
· Laitteen ohjaus
· Erikoisohjaus (jäätymisen eston, öljyn talteenoton ja 4-tieventtiilin oikean asennon / poikkeamien käsittely)
U-10MS2E8 (10 HP).

CZ-256ESMC3.
· Tulotehon valvonta
· Sisä-/kokonaiskuorman laskenta
· MAP:n toimintasuhteen lukeman ylärajan asetus seuraavien suureiden mukaan:
- Energian yksikköhinta
- Sähkövirran tarve
- Ilmastoinnin kuormitus
Kaasulämpöpumpun ja sähkökäyttöisen lämpöpumpun hybridijärjestelmän kaavakuva
Ensimmäisenä maailmassa!* Kaasulämpöpumpun ja sähkökäyttöisen lämpöpumpun yhdistetty kylmäainekierto

A. Kylmäaineputkisto
B. Ohjausjohto
C. Kaasupulssi
D. Sähkövirtapulssi
E. Kaasulämpöpumpun ja sähkökäyttöisen lämpöpumpun hybridijärjestelmä

* Panasonic esitteli tämän teknologian ensimmäisenä maailmassa huhtikuussa 2016.
Sähkön kulutushuippujen tasaus
Sähkön kulutushuiput vähenevät merkittävästi, koska kaasulämpöpumppujärjestelmä kuluttaa vain 10 % sähkökäyttöisen lämpöpumppujärjestelmän sähkönkulutuksesta.

Sähkövirran käyttö
A. Sähkövirran tarve
B. Jäähdytykseen/lämmitykseen tarvittava sähköteho
C. Valaistus, hissi jne.
D. Aika
E. Hybridijärjestelmän tuottama merkittävä vähennys
F. EHP
G. Hybridi

* Kuva hotelliprojektista.
Optimaalinen ohjaus energiansäästön maksimoimiseksi
Toiminnan vaihtaminen kaasulämpöpumpun ja sähkökäyttöisen lämpöpumpun välillä käytön, energiantarpeen ja osakuormituksen perusteella.

Valinnainen ohjaustapa
A. Vain sähkömoottori
B. Vain kaasumoottori
C. Hybridikäyttö
1. Laitteiden tehokkuus
2. Heikon tehokkuuden alueet
3. Ilmastoinnin kuormitussuhde

* Tekniset tiedot ovat alustavia.
Ilmainen kuuman veden tuotanto kaasulämpöpumppujärjestelmällä
Lämmin käyttövesi tuotetaan tehokkaasti moottorin hukkalämmöllä.

Sähkövirran käyttö
A. Ilma-ilma-sisäyksiköt
B. Vesiputki
C. Ilmaista lämmintä käyttövettä moottorin hukkalämmöllä

* Tekniset tiedot ovat alustavia.