Ympäristöystävälliset CO2-lauhduttimet

Valitse vihreä Panasonic-ratkaisu


Luonnollinen CO2/R744
R744-kylmäaine säästää energiaa ja tuottaa vähemmän hiilidioksidipäästöjä R404A-kylmäaineeseen verrattuna. Sen otsonikerrosta heikentävä potentiaali (ODP) on nolla ja lämmityspotentiaali (GWP) yksi, eli aine on ilmakehässä luonnollinen.
Inverter+
Inverter Plus -luokitus kertoo järjestelmän olevan Panasonicin tehokkain.
Erittäin tehokas kompressori
Tehokas 2-vaiheinen Panasonicin CO2-kiertomäntäkompressori takaa tehokkaan toiminnan vuoden ympäri.
Erittäin hiljainen
Järjestelmät ovat erittäin hiljaisia. Matalin äänitaso 35,5 dB(A) 10 metrin etäisyydeltä (200VF5-malli).
Toiminta-alue 43 °C:een saakka
Järjestelmä toimii jopa 43 °C:ssa, minkä ansiosta se sopii asennettavaksi monenlaisiin ympäristöihin.
Korroosiosuojattu pinnoite
Pinnoitetyyppi on valittavissa joko korroosiosuojauksella tai ilman. Korroosiosuojaus ehkäisee suolan aiheuttamia vaurioita ja pidentää käyttöikää.
Lämmön talteenotto
Valinnainen lämmön talteenotto auttaa pienentämään käyttökustannuksia entisestään. Jäähdytyksestä syntyvä lämpö voidaan hyödyntää lämmityksen energianlähteenä.
Puhallinautomatiikka
Mikroprosessori säätää automaattisesti ulkopuhaltimen nopeutta CO2-järjestelmissä tehokasta toimintaa varten.
Viiden vuoden kompressoritakuu
Annamme koko valikoiman ulkoyksiköiden kompressoreille viiden vuoden takuun.
BMS-liitettävyys
Järjestelmää voi monitoroida päävalvontajärjestelmällä.


Miksi hiilidioksidi?
CO2: luonnollinen kylmäaine
EU:n F-kaasuasetus on tärkeä Euroopan maille. Sillä varmistetaan Kigalin muutoksen noudattaminen ja tuetaan kasvihuonekaasuja koskevia kansainvälisiä ilmastositoumuksia ja siirtymistä ilmastoystävällisiin tekniikoihin, joissa ei käytetä HFC-yhdisteitä.
Hiilidioksidi (R744) on jälleen ottamassa paikkaansa jäähdytysratkaisuissa. Ympäristötietoisuuden siivittämänä lainsäädäntö edellyttää yhä enemmän vaihtoehtoisten kylmäaineiden, kuten hiilidioksidin, käyttämistä.
Hiilidioksidin otsonikerrosta heikentävä potentiaali (ODP) on nolla ja lämmityspotentiaali (GWP) yksi, mikä tarkoittaa sitä, että se on ilmakehässä luonnollinen aine.
Vaiheittainen HFC-yhdisteistä luopuminen on ollut käynnissä Euroopassa siitä saakka, kun F-kaasuasetus astui voimaan vuonna 2015.
Euroopan maiden lisäksi valtiot ympäri maailmaa ovat alkaneet valmistella tarvittavia kansallisia lainsäädäntöjään HFC-yhdisteiden käytön vähentämistä koskevan sopimuksen toteuttamiseksi.

Panasonic pystyy nyt tarjoamaan Euroopassa CO2-jäähdytysjärjestelmiä, joilla ehkäistään maailmanlaajuista ilmaston lämpenemistä ja tuetaan ympäristöystävällistä vähittäiskauppaa. Seuraavassa taulukossa esitetään, kuinka hyvin R744 (CO2) täyttää ympäristö- ja turvallisuusvaatimukset.

ODP (otsonikerrosta heikentävä potentiaali) = 0

GWP (lämmityspotentiaali) = 1

CO2. Uuden sukupolven kylmäaine: ODP: 0 – GWP: 1 – Syttymätön – Myrkyllisyys: Ei

Ammoniakki. Uuden sukupolven kylmäaine: ODP: 0 – GWP: 0 – Lievästi syttyvä – Myrkyllisyys: Kyllä

Isobutaani. Uuden sukupolven kylmäaine: ODP: 0 – GWP: 4 – Syttyvä – Myrkyllisyys: Ei

Nykyinen kylmäaine R410A: ODP: 0 – GWP: 2 090–3 920 – Syttymätön – Myrkyllisyys: Ei

CO2-päästöjen vertailu
1 – Yksikkö: tonnia/vuosi 
2 – Pakastimen lämpötila 
3 – Jääkaapin lämpötila 
4 – Yhteensä (oma tutkimuksemme Japanissa) 
5 – Suora vaikutus edustaa kylmäainevuodon vaikutusta vertaamalla R744-kylmäainetta (CO2) R404A-kylmäaineeseen.
6 – Epäsuora vaikutus tarkoittaa CO2-päästöjä, jotka liittyvät CO2-yksikön ja perinteisten yksikköjen energiankulutukseen.


ENERGIANSÄÄSTÖ:

Pakastin 25,4 %

Jääkaappi 16,2 %


CO2-PÄÄSTÖT:

Vähennys 67 %