Banner

Panasonic-portaali – lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät

Käyttöehdot

Kohta 1: Käyttöehtojen aihe

(1) Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Saksa (jäljempänä ”Panasonic”) tarjoaa käyttöön verkkosivuston (jäljempänä ”sivusto”), jonka kautta asianmukaisesti rekisteröityneet käyttäjät voivat saada tietoa Panasonicin tuotteista (jäljempänä ”palvelut”).
(2) Panasonicin palveluiden toimittamista ja niiden käyttöä asianmukaisesti rekisteröityneiden käyttäjien toimesta koskevat nämä voimassa olevat käyttöehdot.
(3) Jos haluat käyttää palveluita, sinun on ensin hyväksyttävä ehdot ja rekisteröidyttävä Panasonicin sivustolla.
(4) Rekisteröitymällä palveluiden ja/tai sivuston käyttäjäksi hyväksyt voimassa olevat ehdot.

Kohta 2: Käyttöehtoihin tehtävät muutokset

(1) Panasonic pidättää itsellään oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa, ja muutokset koskevat sekä uusia että nykyisiä sopimuksia.

Kohta 3: Rekisteröityminen sivuston käyttäjäksi

Yhteystietojen ja muiden Panasonicin rekisteröitymisprosessin aikana pyytämien tietojen on oltava täydellisiä ja oikeita. Jos rekisteröidyt oikeushenkilönä, sinun on nimettävä myös sitä edustamaan valtuutettu henkilö.

Kohta 4: Vastuu kirjautumistiedoista

(1) Lupaat pitää kirjautumistiedot, myös salasanan, luottamuksellisina ja olla paljastamatta niitä kolmansille osapuolille.
(2) Lisäksi olet velvollinen varmistamaan, että kirjautumistietojen ja sivuston palveluiden käyttö on mahdollista vain sinulle ja/tai valtuuttamillesi henkilöille.
Olet vastuussa sovellettavan lainsäädännön mukaisesti kaikesta käytöstä ja/tai muusta toiminnasta, jossa käytetään kirjautumistietojasi.

Kohta 5: Käyttäjätietojen päivittäminen

Olet velvollinen pitämään yhteystietosi ja muut tietosi ajan tasalla. Jos antamasi tiedot muuttuvat sivuston käyttösi aikana, olet velvollinen korjaamaan kyseiset tiedot henkilökohtaisissa asetuksissasi portaalissa. Jos et pysty tekemään tarvittavia muutoksia, lähetä meille tieto muuttuneista tiedoistasi sähköpostilla tai faksilla viipymättä.

Kohta 6: Tarjotut palvelut ja palveluiden saatavuus

(1) Panasonic tarjoaa sivustollaan käyttöösi palveluita. Palveluiden sisältö ja laajuus määräytyy sivustolla kunakin ajankohtana saatavilla olevien toimintojen mukaan.
(2) Oikeuteesi käyttää sivustolla saatavana olevia palveluita vaikuttaa Panasonicin tekninen ja operatiivinen kapasiteetti. Panasonic pyrkii parhaansa mukaan tarjoamaan palvelunsa käyttöön ilman keskeytyksiä. Tekniset vikatilanteet, kuten häiriöt virransyötössä, laitteiston ja ohjelmiston virheet sekä tiedonsiirtoyhteyksien ongelmat, voivat kuitenkin aiheuttaa tilapäisiä rajoituksia tai keskeytyksiä.
(3) Olet vastuussa palveluiden käyttöön tarvittavien teknisten edellytysten tarjoamisesta vastuualueesi määrittävän sopimuksen mukaisesti.

Kohta 7: Palveluihin tehtävät muutokset

Panasonicilla on oikeus tehdä muutoksia sivustolla tarjottaviin palveluihin, tuoda saataville uusia maksuttomia palveluita ja lakata tarjoamasta maksuttomia palveluita milloin tahansa.

Kohta 8: Sisällön suojaaminen ja vastuu kolmannen osapuolen sisällöstä

(1) Sivustolla saatavana oleva sisältö on suojattu suurimmaksi osaksi tekijänoikeuksin tai omistusoikeuksin. Sisältö on Panasonicin, muiden käyttäjien tai sisällön tarjonneiden kolmansien osapuolien omaisuutta. Mikä tahansa kokoelma sisällöstä on suojattu tietokantana tai tietokantateoksena Saksan tekijänoikeuslain (UrhG) pykälän 4 kappaleen 2 ja pykälän 87a kappaleen 1 mukaan. Sisällön käyttö on sallittua vain voimassa olevien käyttöehtojen mukaan ja sivustolla kuvatussa laajuudessa.

Kohta 9: Kielletty toiminta

(1) Voimassa olevia lakeja, kolmannen osapuolen oikeuksia ja alaikäisten suojelua koskevia periaatteita loukkaava toiminta sivustolla ja/tai siihen liittyen on kielletty. Erityisesti seuraavanlainen toiminta on kiellettyä:
– pornografisen sisällön lataaminen, jakelu, tarjoaminen ja markkinointi, mikä rikkoo lakeja alaikäisten suojelusta, tietosuojalakia ja/tai muita lakeja, sekä vilpillisen sisällön ja/tai vilpillisten palveluiden ja/tai tuotteiden lataaminen, jakelu, tarjoaminen ja markkinointi
– muita käyttäjiä tai kolmansia osapuolia loukkaavan tai halventavan sisällön käyttö
– lailla tai kolmannen osapuolen oikeuksilla (esimerkiksi tekijänoikeuksilla) suojattujen sisältöjen, palveluiden ja/tai tuotteiden luvaton käyttö, tarjoaminen ja jakelu.
(2) Lisäksi seuraava toiminta on kiellettyä, riippumatta siitä onko se lainvastaista vai ei, kun lataat omaa sisältöä sivustolle ja olet vuorovaikutuksessa muiden käyttäjien kanssa:
– virusten, troijalaisten ja muiden haitallisten tiedostojen jakelu
– roskapostin ja ketjukirjeiden jakelu
– vihjailevan, loukkaavan, seksiin liittyvän, säädyttömän tai halventavan sisällön ja/tai viestinnän jakelu sekä sellaisen sisällön ja/tai viestinnän jakelu, joka tukee tai edistää rasismia, fanatismia, vihaa, fyysistä väkivaltaa tai laittomia tekoja (joko suoraan tai epäsuorasti)
– muiden käyttäjien häirintä, esimerkiksi toistuvat henkilökohtaiset yhteydenotot toiseen käyttäjään vasten tämän tahtoa tai ilman vastakaikua, sekä tällaiseen häirintään kannustaminen ja sen tukeminen
– muiden käyttäjien salasanojen tai henkilötietojen tiedustelu kaupallisiin tai laittomiin tarkoituksiin
– portaalissa saatavilla olevan sisällön jakelu ja/tai julkaisu sellaisessa laajuudessa, jota kyseisen sisällön tekijä ei ole nimenomaisesti sallinut, tai ellei sisältöä nimenomaisesti tarjota portaalin toiminnallisuutena.
(3) Myös sivuston sujuvaan toimintaan kielteisesti vaikuttava toiminta, erityisesti sellainen, joka saa aikaan kohtuutonta liikennettä, on kielletty.
(4) Panasonicilla on oikeus ja mahdollisesti myös velvollisuus tarkastaa toimintasi, jos laitonta ja/tai rangaistavaa toimintaa epäillään, ja ryhtyä asianmukaisiin laillisiin toimenpiteisiin. Tämä voi sisältää tietojen välittämisen syyttäjälle.

Kohta 10: Käytön estäminen

(1) Panasonicilla on oikeus estää käyttäjän sivuston käyttö joko tilapäisesti tai pysyvästi, jos on olemassa konkreettisia todisteita siitä, että käyttäjä rikkoo tai on rikkonut käyttöehtoja ja/tai sovellettavia lakeja tai jos Panasonicilla on oikeutettu etu käytön estämiseen. Panasonic huomioi myös käyttäjän oikeutetun edun päätöksessään estää sivuston käyttö.

Kohta 11: Vastuunrajoitus

Panasonicin vastuu portaalissa tarjolla olevien palveluiden käytöstä (mukaan lukien maksuttoman sisällön haku) aiheutuvista vahingoista rajoittuu tapauksiin, joissa kärsityt vahingot aiheutuivat sisällön ja/tai palveluiden sopimuksenmukaisesta käytöstä ja Panasonicin toiminta oli tahallista (sisältäen vilpillisen toiminnan) ja törkeän huolimatonta.

Kohta 12: Muut ehdot

(1) Jos jokin näistä käyttöehdoista todetaan mitättömäksi tai mitätöityy, se ei vaikuta muihin käyttöehtoihin, vaan ne pysyvät voimassa. Mitätön käyttöehto korvataan sellaisella pätevällä ehdolla, joka vastaa mahdollisimman hyvin osapuolten taloudellista tarkoitusta.
(2) Sovellettava laki on Saksan liittotasavallan laki.