Testitulokset osoittavat, että Panasonicin nanoe™ X-teknologiaa hyödyntävä ilmastointilaite ehkäisee koronavirusta (SARS-CoV-2) sisäilmassa

kirjoittaja 13-10-2021


Panasonicin nanoe™ X -teknologiaa hyödyntävän ilmastointilaitteen on todennettu ehkäisevän koronaviruksen (SARS-CoV-2) leviämistä sisäilmassa. Maailmanlaajuisesti toimiva tutkimusorganisaatio Texcell¹ todensi laboratoriotestissä, että nanoe™ X -teknologiaa hyödyntävä ilmastointilaite vähensi uuden koronaviruksen (SARS-CoV-2) pitoisuutta ilmassa 91,4 prosentilla, kun laitetta käytettiin 6,7 kuutiometrin tilassa 8 tunnin ajan. 

 

Ilmastointilaitteen nanoe™ X -teknologia kerää näkymätöntä ilmankosteutta ja tuottaa korkean jännitteen avulla veteen

 

sitoutuneita hydroksyyliradikaaleja. Hydroksyyliradikaalit ehkäisevät ilman epäpuhtauksien kuten tiettyjen bakteerien ja virusten kasvua. Hydroksyyliradikaalit ovat voimakkaasti hapettavia ja erittäin reaktiivisia ja siksi niiden elinikä on lyhyt. Koska nanoe™ X -teknologia sitoo hydroksyyliradikaalit pieniin vesihiukkasiin, niillä on tavallista pitempi elinikä ja ne voivat levitä ilmassa kauemmas. Teknologia ehkäisee sekä ilmateitse siirtyviä että muihin aineisiin kiinnittyviä haitallisia aineita. 

 

Texcell ja Panasonic todensivat nanoe™ X -teknologian ja hydroksyyliradikaalien ehkäisevän vaikutuksen koronavirukseen ensi kerran jo syyskuussa 2020 pienessä, 45 litran koetilassa, jossa oli nanoe™ X -generaattori. Tämän jälkeen Panasonic halusi tutkia teknologian tehoa myös suuremmassa tilassa ja käyttäen ilmastointilaitetta, joka hyödyntää nanoe™ X -teknologiaa. Texcellin suorittaman testin tulosten perusteella teknologia tehoaa myös suuremmassa, haastavammassa sisätilassa: nanoe™ X:llä varustettu ilmastointilaite ehkäisee uutta koronavirusta 91,4 prosentin teholla 6,7-kuutioisessa tilassa 8 tunnin aikana. Testi tehtiin valvotuissa laboratorio-olosuhteissa, eikä tulosten perusteella voi arvioida teknologian tehoa tavanomaisessa asuinympäristössä. 

 

Panasonic on tutkinut nanoe™ X -teknologian tehoa jo vuodesta 1997 ja todentanut ehkäisevän vaikutuksen moniin haitallisiin aineisiin kuten patogeenisiin mikro-organismeihin (tietyt bakteerit, sienet ja virukset) ja allergeeneihin.² Teknologia hajottaa PM2.5-hiukkasia eli pienhiukkasia, jotka vaikuttavat ihmiskehoon haitallisesti. 

 

Panasonic jatkaa nanoe™ X -teknologian mahdollisuuksien kartoittamista voidakseen auttaa torjumaan mahdollisia ilmansaasteisiin liitettyjä riskejä, kuten uusia patogeenisiä mikro-organismeja, ja luodakseen terveellisiä elinympäristöjä ihmisille ympäri maailman. 

 

Koeasetelma, toteutus ja tulokset: 

·      Kokeessa tarkasteltiin, kuinka tehokkaasti nanoe™ X -teknologiaa hyödyntävä ilmastointilaite ehkäisee uutta koronavirusta (SARS-CoV-2) 6,7 kuutiometrin tilassa. 

 

Yleiskatsaus 

·      Vertaileva mittaus tehtiin 6,7 m3 tilassa, jossa oli SARS-CoV-2-virusta eli uutta koronavirusta. 

 

Tulokset 

·      Kahdeksassa tunnissa uuden koronaviruksen (SARS-CoV-2) pitoisuus väheni yli 91 prosentilla. On tärkeää huomioida, että tämä koeasetelma suunniteltiin tuottamaan perustutkimusdataa nanoe™ X -teknologian tehosta uuteen koronavirukseen laboratorio-olosuhteissa, jotka eroavat tavanomaisista asuinympäristöistä. 

 

Menetelmä ja data 

·      Tutkimuksen toteuttaja: Texcell (Ranska) 

·      Mittauskohde: Uusi koronavirus (SARS-CoV-2 

·      Laite: Ilmastointilaite, jossa on nanoe™ X -teknologiaa (Etherea CS-Z25VKEW -malli) 

·      Menetelmä: 

·      Etherea-ilmastointilaite, jossa on nanoe™ X -teknologiaa, asennettiin 6,7 kuutiometriä vetävään tilaan. 

·      SARS-CoV-2-virusliuoksella kyllästetty harsokankaan pala asetettiin 6,7-kuutioiseen tilaan 0,7 metrin päähän nanoe™ X -teknologiaa hyödyntävästä ilmastointilaitteesta 24 tunniksi. 

·      Viruspitoisuus mitattiin, ja sen perusteella laskettiin teho, jolla laite vähentää viruksen pitoisuutta ilmassa. 

 

Tulokset lukuina 

 

Mittauksen kohde 

Ehkäisyteho 

Tilavuus 

Aika 

SARS-CoV-2 

42,4 % 

6,7 m3 

4 tuntia 

SARS-CoV-2 

91,4 % 

6,7 m3 

8 tuntia 

SARS-CoV-2 

99,7 % 

6,7m3 

24 tuntia Viitteet:

1) Texcell on maailmanlaajuisesti toimiva tilaustutkimusorganisaatio, joka on erikoistunut virustesteihin, virusten poistamiseen, immunoprofilointiin sekä T&K- ja GMP-solupankkeihin, joita tarvitaan tutkimus- ja kehitystoiminnassa sekä GClP-, GLP- ja GMP-projekteissa. Yhtiöllä on yli 30 vuotta kokemusta ja juuret pariisilaisessa Pasteur-instituutissa. Texcellin asiantuntemus virustestauksessa on tunnustettu jo pitkään, ja sen käytössä on laaja valikoima menetelmiä adventiivisten organismien havaitsemiseen. Vuonna 1997 perustettu Texcell on Pariisissa toimivan Pasteur-instituutin ensimmäinen spin-off-yritys. 

 

2) Tärkeimpiä todennustuloksia: 

- 12.5.2009: Varautuneiden vesipartikkeleiden positiivisia vaikutuksia viruksiin, bakteereihin ja maatalouskemikaaleihin todennettiin. 

- 20.10.2009: Varautuneiden vesipartikkeleiden uutta influenssavirusta torjuva vaikutus todennettiin. 

- 20.2.2012: Varautuneiden vesipartikkeleiden torjuva vaikutus lemmikkieläimiin liittyviin allergeeneihin, bakteereihin, sieniin ja viruksiin todennettiin. 

- 16.1.2014: Nanokokoisten sähköstaattisten vesipartikkeleiden hajottava vaikutus PM2.5-hiukkasiin ja Itä-Aasiassa esiintyvään keltaiseen hiekkaan kiinnittyvän sienen kasvua ehkäisevä vaikutus todennettiin.