River Park Hotel, Novosibirsk (Venäjä)

Ilmastointijärjestelmä: FSV ME1 -sarja: 47 järjestelmää
Jäähdytyskapasiteetti: 788 kW / 224 USRT
Sisäyksiköt:
Seinään kiinnitettävä malli: 2 yksikköä
4-suuntainen kasetti: 94 yksikköä
River Parkin toimitusjohtaja kertoo:
Panasonicin VRF-järjestelmän valinnan tärkeimpänä perusteena oli sen kustannustehokkuus. Otimme päätöksessämme huomioon VRF-laitteisiin, asennukseen ja käyttöön liittyvät kustannukset – tämä on tärkeä seikka, jota monet yritykset eivät huomioi.
Myös Panasonic-brändin vahva maine tuki valintaamme, samoin myös äskettäin Panasonic-järjestelmiä rakennuksiinsa asentaneiden liikekollegoiden suositukset.