PACi-, ECOi- ja ECO G -sisäyksiköiden piirilevyt ja kaapelit

Kaapelit
CZ-T10: Kaikki T10-toiminnot. Vaatii asennuspaikalla hankittavan lisävarusteen
PAW-FDC: Ulkoisen puhaltimen käyttö. Vaatii asennuspaikalla hankittavan lisävarusteen
PAW-OCT: Kaikkien lisävarusteiden valvontasignaalit. Vaatii asennuspaikalla hankittavan lisävarusteen
CZ-CAPE2: 3-putkinen ohjauksen piirilevy. Vaatii varaosina toimitettavat lisäjohdot
PAW-EXCT: Termostaatin pakotus pois päältä / vuodonilmaisu. Vaatii asennuspaikalla hankittavan lisävarusteen

Piirikortit
PAW-T10: Kaikki T10-toiminnot. Mahdollistaa helpon kytke-ja-käytä-kytkennän
PAW-T10V: Kaikki T10-toiminnot ja virran valvonta. Sama kuin PAW-T10, joka valvoo sisäyksikön virransyöttöä
PAW-T10H: Päällä / pois päältä; esto 5 V DC ja 230 V AC. Erikoisratkaisut yksittäiselle avainkortille tai ikkunan koskettimelle
PAW-T10HW: Päällä / pois päältä; esto 5 V DC. Samanaikaisesti avainkortille ja ikkunan kontaktille
PAW-PACR2: 2 järjestelmän redundanssi; T-valvonta 2 PACi-järjestelmän redundanssi mukaan lukien lämpötilan valvonta ja sama toiminta-aika
PAW-PACR3: 3 järjestelmän redundanssi; T-valvonta. 3 PACi-järjestelmän redundanssi mukaan lukien lämpötilan valvonta ja sama toiminta-aika
PAW-ECF: Ulkoisen EC-puhaltimen nopeuden ohjaus. EC-puhaltimen ohjaus mahdollistaa ulkoisen ilmaverhoyksikön puhaltimen ohjauksen VRF-sisäyksikön vakiopiirilevyllä
T10-liitin (CN015)
CZ-T10: Panasonic on kehittänyt valinnaisen CZ-T10-lisävarusteen (joka koostuu pistokkeesta + johdoista) T10-liittimen helppoa liittämistä varten.
ECOi-sisäyksikön liittäminen ulkoiseen laitteeseen on helppoa. Kaikkien sisäyksiköiden piirikortilla oleva T10-liitäntä mahdollistaa ulkoisten laitteiden digitaalisen liitännän.
T10-liitännän tekniset tiedot (T10: CN015 sisäyksikön piirikortilla)
 • Ohjaus:
 1. Syötön käynnistys/pysäytys
 2. Kaukosäätimen syötön esto
 3. Käynnistyssignaalin lähtö
 4. Hälytyssignaalin lähtö
 • Ehto
 1. 1–2 (pulssin tulo): Yksikön päälle / pois päältä -tilan kytkentä pulssisignaalilla. (1 pulssisignaali: kytketyssä tilassa vähintään 300 ms:n ajan)
 2. 2–3 (staattinen tulo): Auki / käyttö kaukosäätimellä on sallittu (normaali tila) Kiinni / käyttö kaukosäätimellä on estetty.
 3. 4–5 (staattinen lähtö): 12 V:n lähtö laitteen ollessa päällä / ei lähtöä pois päältä -tilassa.
 4. 5–6 (staattinen lähtö): 12 V:n lähtö virhetilanteessa / normaalitilassa ei lähtöä.

Esimerkki johdotuksesta
A. Vähintään 300 ms
B. 1–2 (pulssin tulo)
C. 4–5 (lähtö)
D. Yksikön ehto
HUOMAUTUS: Sisäyksikön ja releen välisen johdon pituus saa olla enintään 2,0 metriä. Pulssisignaali voidaan muuttaa staattiseksi katkaisemalla siltaus. (Katso JP001:tä)
E. T10 (keltainen)
Käyttöesimerkki
Pakotettu pois päältä -ohjaus

 • Liitin 1 ja 2: Päällä / pois päältä -signaalin auki oleva kosketin (katkaisee staattisen signaalin *JP1*:n); kun avainkortti on asetettuna, koskettimen on oltava kiinni (yksikköä voidaan käyttää).
 • Liitin 2 ja 3: Auki oleva kosketin estää kaikki huoneeseen asennetun kaukosäätimen toiminnot. Kun avainkortti on poistettuna, koskettimen on oltava kiinni (yksikkö ei voi toimia).

Toiminnan päällä / pois päältä -signaalin lähtö
 • Ehto:
4–5 (staattinen lähtö): 12 V:n lähtö laitteen ollessa päällä / ei lähtöä pois päältä -tilassa

Esimerkki johdotuksesta
A. Liitäntä = T10
1. Päällä / pois päältä
2. Yleinen
3. Esto
4. Toiminnan lähtö 12 V DC
5. Yleinen
6. Hälytyksen lähtö 12 V DC
B. Rele 12 V DC
C. T10 (keltainen)
D. Sisäyksikön ohjauksen piirilevy
E. Rele (hankittava asennuspaikalla)
F. Keskitetty ohjaus
HUOMAUTUS: Sisäyksikön ja releen välisen johdon pituus saa olla enintään 2,0 metriä. Pulssisignaali voidaan muuttaa staattiseksi katkaisemalla siltaus. (Katso JP001:tä).

* PACi-NX -sarja ei ole yhteensopiva.

Puhallinmoottorin liitin (CN017)
PAW-FDC: Panasonic on kehittänyt valinnaisen PAW-FDC-lisävarusteen (joka koostuu pistokkeesta + johdoista) puhallinmoottorin liittimen (CN017) helppoa liittämistä varten.
Tyhjä
Ilmanvaihtopuhaltimen käyttäminen kaukosäätimellä
 • Ilmanvaihtopuhaltimen ja lämmönvaihtimen käynnistys/pysäytys
 • Toimii, vaikka sisäyksikkö olisi pysäytettynä
 • Ryhmäohjauksessa kaikki puhaltimet toimivat; ei yksilöllistä ohjausta
Ulkoinen puhallin päällä / pois päältä
A. Ilmanvaihtopainike
B. Puhallinmoottori (2 pistoketta (valkoinen))
C. Sisäyksikön ohjauksen piirilevy
D. Rele (hankittava asennuspaikalla)
E. Ilmanvaihtopuhaltimen ulkoisen ohjauksen tuloliitäntään
Lisävarusteliitin (CN060) Ulkoisten signaalien lähtö
PAW-OCT: Panasonic on kehittänyt valinnaisen PAW-OCT-lisävarusteen (joka koostuu pistokkeesta + johdoista) lisävarusteliittimen (CN060) helppoa liittämistä varten.
Tyhjä
I_U:n ulkoinen ohjaus on mahdollista yhdistämällä T10 ja CN060-lisävaruste!

6P (valkoinen): Lähettää ulkoiset signaalit alla olevan kuvan mukaisesti.
A. Lisävaruste (valkoinen)
B. Sisäyksikön ohjauksen piirilevy (CR1)
C. Rele (DC 12V, hankittava asennuspaikalla) (Huomautus)
D. Puhaltimen signaali
E. Lämmityksen käynnistyssignaali
F. Jäähdytyksen käynnistyssignaali
G. Termostaatin signaali
H. Jäätymisen eston signaali
Huomautus: Rele on asennettava enintään 2 metrin etäisyydelle piirikortista.
EXCT-liitin (CN009)
PAW-EXCT: Panasonic on kehittänyt valinnaisen PAW-EXCT-lisävarusteen (joka koostuu pistokkeesta + johdoista) EXCT-liittimen (CN009) helppoa liittämistä varten.
Tyhjä
Staattinen tulo
➔ staattinen tulo ➔ termostaatti pois päältä ➔ energiansäästö
2P-pistoke (punainen): Voidaan käyttää tulotehon ohjaamiseen. Kun tulosignaali on saatu, pakottaa yksikön toimimaan termostaatti pois päältä.

Huomautus: Johdon pituus sisäyksikön ohjauksen piirikortista releeseen saa olla enintään 2 metriä.
* Liitosjohdin 2P-pistokkeella (erikoistilauksella tilattava osa: WIRE K/854 05280 75300)

A. EXCT (2P-pistoke (punainen))
B. Sisäyksikön ohjauksen piirilevy
C. Rele (hankittava asennuspaikalla)
D. Releen kelan signaali

Esimerkki: kylmäaineanturin yhteydessä
· Vuodonilmaisimen signaali: ei jännitettä, staattinen.
· Sisäyksikön asetus: Koodi 0b ➔ 1
· Vuodonilmaisimen liitin: EXCT
· Ulkoyksikön asetus:
Koodi C1: 1 teholähtö, jos O2-liittimen hälytyksen lähtösignaali on 230 V
Koodi C1: 2 teholähtö, jos O2-liittimen hälytyksen lähtösignaali on 0 V
· Näytössä näkyy hälytysviesti P14

A. Venttiilit sulkeutuvat
B. Signaali
C. Vuoto
D. Huone 1
E. Huone 2
F. Vuotoanturi