CZ-CAPRA1

Integrointi huonetilassa P-Linkiin

RAC-alue voidaan liittää P‑Linkiin. Täydellinen hallinta on nyt mahdollista.


Integroi minkä tahansa yksikön laajaan järjestelmän ohjaukseen.
  • TKEA/PKEA-palvelinhuoneintegrointi
  • Pienet toimistot, joissa on kodinomaiset sisätilat
  • Kunnostusta koskeva tarjous (vanhassa järjestelmässä koti ja VRF ovat samassa asennuksessa)
Keskitetyt ohjausjärjestelmät: 64 sisäyksikköä
Älykäs ohjain / verkkopalvelin: 256 sisäyksikköä
P-AIMS: 1 024 sisäyksikköä
1. Nykyinen ohjattava alue. 2. RAC:tä pitää ohjata keskitetyillä ohjaimilla.
Nykyinen järjestelmä PACi:lle/VRF:lle. Keskitetty ohjain voidaan liittää P-Link-linjaan yksiköiden suoraa ohjausta varten.
RAC-yksiköt eivät voi muodostaa yhteyttä suoraan P-Linkiin keskitettyä hallintaa varten.
P-Linkin ja RAC-protokollan välillä on oltava liitäntä perustoimintoja varten.


Perustoiminnot: Päällä / pois päältä, tilan valinta, lämpötilan asetus, puhaltimen nopeus, ilmanohjaimien asetus, etäohjauksen esto.
Ulkoinen tulo: Päällä / pois päältä -ohjaussignaali, epänormaali pysäytyssignaali.
Ulkoinen lähtö releelle*: Toimintatila (päällä / pois päältä), hälytystilan lähtö.

* Koska nykyinen CN-CNT-liitin ei voi syöttää virtaa ulkoiselle lähtöreleelle, sille tarvitaan erillinen syöttövirta.