100 % PANASONIC

Taattua japanilaista ammattitaitoa. Japanilaista laatua.

Olemme sitoutuneet tuottamaan laadukkaita tuotteita käyttäen elämänlatua parantavia kehittyneitä teknisiä ratkaisuja.

Panasonic noudattaa maailmanlaajuisesti japanilaista tinkimättömän laadunvalvonnan perinnettä. Se kehittää ja valmistaa erinomaisia tuotteita ja toimittaa niitä asiakkaille kaikkialla maailmassa.


Me Panasonicilla uskomme, että paras ilmastointilaite toimii taustalla hiljaa ja tehokkaasti ja samalla kuormittaa ympäristöä mahdollisimman vähän

Tuotteiltamme voidaan edellyttää pitkää korkealaatuista suorituskykyä ilman jatkuvaa huoltotarvetta. Osana perusteellista suunnittelu- ja kehitysprosessiamme Panasonicin ilmastointilaitteille tehdään tiukkoja testejä niiden tehokkuuden ja pitkän aikavälin luotettavuuden varmistamiseksi. Kestävyyttä, vedenpitävyyttä, iskunkestoa ja melua koskevat testit suoritetaan komponenteille tai itse valmiille tuotteille.
Kaikkien näiden aikaa vievien ponnistelujen ansiosta Panasonicin ilmastointilaitteet täyttävät vaativat teollisuusstandardit ja -määräykset kaikissa maissa, joissa niitä myydään.

Kansainväliset standardit täyttävää laatua


Panasonic pyrkii jatkuvasti ylläpitämään mainettaan kaikkialla maailmassa tarjoamaan laadukkaita tuotteita, joiden ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset.
Niiden luotettavat osat täyttävät tai ylittävät teollisuusstandardit
Panasonic-ilmastointilaitteet täyttävät kaikki vaaditut teollisuusstandardit ja -määräykset kaikissa maissa, joissa niitä myydään. Lisäksi Panasonic suorittaa tiukkoja testejä varmistaakseen osien ja materiaalien luotettavuuden. Puhaltimen siivissä käytetyn hartsimateriaalin lujuus varmistetaan jännityskokeella.
Laitteet noudattavat aineiden käyttöä koskevia RoHS/REACH-rajoituksia
Panasonicin tuotteet ja niissä käytetyt materiaalit noudattavat tiukasti RoHS- tai REACH-asetuksessa määriteltyjä kemiallisia aineita koskevia rajoituksia. Osien kehittämisen ja valmistuksen aikana yli 100 materiaalille tehdään tiukat tarkastukset sen varmistamiseksi, etteivät ne sisällä vaarallisia aineita.
Kehittynyt tuotantoprosessi
Panasonicin ilmastointilaitteiden tuotantolinjoilla käytetään uusinta tehdasautomaatioteknologiaa, jolla varmistetaan tuotteiden valmistusprosessin laadunvalvonta, jotta tuotteet täyttävät käyttövarmuuteen ja luotettavuuteen liittyvät odotukset.

Kestävyys


Me Panasonicilla tunnemme pitkän käyttöiän ja minimaalisen huoltotarpeen merkityksen. Siksi teemme ilmastointilaitteillemme suuren määrän tiukkoja kestävyystestejä.
Pitkän aikavälin kestävyystesti
Varmistamme laitteiden kestävyyden ja vakaan toiminnan useiden vuosien ajan suorittamalla pitkän aikavälin toimintatestin olosuhteissa, jotka ovat paljon todellisia käyttöolosuhteita ankarammat.

Kompressorin luotettavuustesti
Pitkän aikavälin toimintatestin jälkeen irrotamme kompressorin valitusta ulkoyksiköstä, puramme sen ja tutkimme sen mekanismit ja osat mahdollisten vikojen varalta. Tämä auttaa varmistamaan luotettavan pitkän aikavälin suorituskyvyn ankarissa olosuhteissa.
Vedenpitävyystesti
Sateelle ja tuulelle alttiina oleva yksikkö
täyttää IPX4-vesitiiviysvaatimukset. Painettujen piirikorttien kosketusosat on päällystetty hartsilla, joka estää vedelle altistumisesta aiheutuvat haittavaikutukset (epätodennäköinen tapahtuma).