3-putkinen ECOi EX MF3 -sarja

Samanaikaisen lämmityksen ja jäähdytyksen VRF-järjestelmä.


Näytä tuote >

3-putkinen ECOi EX MF3 -sarja tarjoaa ratkaisun vaativimmillekin asiakkaille.
Tyhjä

Samanaikaisen lämmityksen ja jäähdytyksen VRF-järjestelmä

3-putkinen ECOi EX MF3 -sarja tarjoaa ihanteellisen ratkaisun asiakkaiden tarpeisiin.

Parannettu energiatehokkuus ECOi EX -teknologiaa hyödyntämällä.
· SEER-/SCOP-arvo parani täydellä kapasiteetilla 8:sta 16:een HP:hen
· SEER/SCOP noudattaa LOT21:tä tammikuusta 2018 alkaen
· EER/COP on Eurovent-sertifioitu

Joustava rakenne.
· Erinomainen luotettavuus jopa hankalissa sääolosuhteissa
· Tukee jopa 52 sisäyksikön liittämistä
· Vain 200 korkea lämmöntalteenottorasia
· Sisä- ja ulkoyksiköiden välisten putkien enimmäispituus: 200


A. Erinomainen kausittainen energiansäästö.
 1. SEER, 3-putkinen ECOi EX MF3
 2. SCOP, 3-putkinen ECOi EX MF3
 3. SEER/SCOP, 3-putkinen ECOi MF2 (perinteinen malli)

Tyhjä

Laajennettu käyttöalue

Käyttöalue jäähdytystilassa: Jäähdytystilan käyttöaluetta on laajennettu välille -10 °C–52 °C vaihtamalla ulkoyksikköön invertterityyppinen puhallin.
Käyttöalue lämmitystilassa: Vakaa lämmitys jopa -20 °C:n ulkoilman lämpötilassa. Lämmityksen käyttöaluetta on laajennettu -20 °C:een käyttämällä paineastialla varustettua kompressoria.

Laaja lämpötilan säätöalue
Langallisen kaukosäätimen lämmityslämpötilan asetusalue on 16–30 °C.

A. Käyttöalue jäähdytystilassa.
B. Käyttöalue lämmitystilassa.
* Jäähdytys: ulkoilman lämpötila, ˚C (DB). Lämmitys: ulkoilman lämpötila, ˚C (WB).

Entistä suurempi liitettävien sisäyksiköiden enimmäismäärä

Enintään 48 HP, 52 sisäyksikköä voidaan asentaa käyttäjän tarpeiden mukaan.
Liitettävissä oleva sisä- ja ulkoyksikön kapasiteettisuhde jopa 150 %.

A. Järjestelmä (HP)
B. Liitettävissä olevat sisäyksiköt*: 150 %
*Riippuen sisäyksiköiden tyypeistä. Tarkista asia huolto-oppaista.

Virranrajoituksen hallinta energiansäästöä varten (tulotehon hallinta) 1)

3-putkisessa ECOi EX MF3 -sarjassa on sisäänrakennettu, invertterin ominaisuuksia hyödyntävä tulotehon hallinta. Tällä tulotehon hallintatoiminnolla virrankulutus voidaan asettaa kolmessa portaassa, ja toiminto 2) optimaalisella suorituskyvyllä suoritetaan asetuksen ja virrankulutuksen mukaan. Tällä toiminnolla voidaan vähentää vuotuista virrankulutusta ja pienentää sähkölaskuja silti viihtyisyys säilyttäen.

1) Tulotehon tulosignaalia varten tarvitaan ulkopuolinen sarjoitettu rinnakkais-l/O-yksikkö.
2) Asetus on mahdollista tehdä 0 %:iin tai välille 40–100 % (5 %:n portain). Toimitushetkellä käytössä on kolmiportainen asetus, 0 %, 70 % ja 100 %.

Ohut 3-putkinen ohjausyksikkösarja / tukee useita liitäntöjä

Lämmöntalteenottorasia, jolla voidaan yhdistää 4, 6 ja jopa 8 sisäyksikköä tai ryhmää yhtä rasiaa käyttäen.
Korkeus vain 200 mm. Tämä on etu erityisesti hotelleissa, joissa tilaa useiden rasioiden yhdistämiseen on rajallisesti.

Useiden sisäyksiköiden yksilöllinen ohjaus solenoidiventtiilisarjoilla.
· Yhdessä järjestelmässä voidaan käyttää mitä tahansa rakennetta ja sijoittelua.
· Jäähdytys on mahdollista, kun ulkolämpötila on jopa -10 °C.


A. Järjestelmän rakenne.
B. Solenoidiventtiilisarja
 1. Jäähdytystila
 2. Lämmitystila
 3. Imuputki (matala lämpötila, matalapaineinen kaasuputki).
 4. Nesteputki (keskitasoinen lämpötila, keskipaineinen nesteputki).
 5. Poistoputki (korkea lämpötila, korkeapaineinen kaasuputki).

A) tyyppi
B) portti
C) kappalemäärä

Solenoidiventtiilisarja/johdotus

1. Nykyinen malli / tukee yhtä liitäntää
2. Uusi malli / tukee useita liitäntöjä
A. Virransyöttö
B. Tukee useita liitäntöjä. Solenoidiventtiilisarja
C. Ohjauslinja. Korkeajännite: 6 johtoa. Mukana toimitetut osat.
D. Ohjauslinja. Pienjännite: 5 johtoa. Hankittava asennuspaikalla.
E. Virtajohto. Hankittava asennuspaikalla.
3-putkinen piirikorttisarja.
Hankittava erikseen.
HR3-sarjassa toimitettavat osat.
Signaalirelerasia.
Mukana toimitettava lisävaruste.
HR3-sarjassa toimitettavat osat.

3-putkisen ECOi EX MF3 -sarjan ylivoimainen joustavuus

Tyhjä

Pidemmät putkistot ja joustava rakenne

Soveltuu erityyppisiin ja -kokoisiin rakennuksiin. Putken todellinen pituus: 200 m. Putkiston enimmäispituus: 500 m.

 1. Ulko- ja sisäyksikön välinen suurin mahdollinen korkeusero: 50 m * (maks. 90 m) 2)
 2.  Sisäyksiköiden välinen suurin mahdollinen korkeusero: 15 m (maks. 30 m) **
 3. Putken enimmäispituus (ulkoyksiköstä kauimpana sijaitsevaan sisäyksikköön) (vastaava pituus): 200 m
 4. Suurin sallittu putken kokonaispituus: 500 m
* 40 m, jos ulkoyksikkö on sisäyksikön alapuolella.
** Asetuksen muutos on tarpeen. Ota yhteyttä valtuutettuun Panasonic-jälleenmyyjään seuraavissa tilanteissa:
50 < ulko- ja sisäyksikön korkeusero ≤ 90 tai 15 < sisäyksiköiden korkeusero ≤ 30.
Tyhjä

Putkiston pituus enintään 40 m ensimmäisen haaran jälkeen

Yhteen järjestelmään voidaan liittää jopa 52 yksikköä. Joustava putkisto helpottaa järjestelmien suunnittelua esimerkiksi rautatieasemille, lentokentille, kouluihin ja sairaaloihin.

 1. 3-putkinen ECOi EX MF3 -sarja
 2. Perinteiset mallit
 3. Enint. 40 m
 4. Enint. 200 m
Tyhjä

Erinomainen kustannussäästö ja pienempi putkikoko

Poisto-, imu- ja nesteputkien kokoa voidaan pientää käyttämällä R410A-kylmäainetta pienellä painehäviöllä.
Näin voidaan pyrkiä pienentämään putkiston tilavuutta, helpottamaan putkien käsittelyä työmaalla ja alentamaan putkistosta aiheutuvia materiaalikustannuksia.

 1. Putkisto
 2. Poistoputki
 3. Nesteputki
 4. Imuputki
 5. Lämmöneristys
Tyhjä

Korkea lauhduttimien ulkoinen staattinen paine

Uudelleen suunnitellun puhaltimen, puhaltimen suojuksen, moottorin ja kotelon ansiosta uudet mallit voidaan asentaa paikan päällä, ja niiden ulkoinen staattinen paine on jopa 80 Pa.
Ilmanpoistokanava estää virheellisen ilmankierron, mikä mahdollistaa ulkoyksiköiden asentamisen rakennuksen jokaiseen kerrokseen.

 1. Korkea staattinen paine 80 Pa

Puhallin
Puhallinmoottori ja kotelo