AC Service Cloud. Utrusta underhållsavdelningen


Panasonic AC Service Cloud ger din underhållspersonal och ditt företag ett unikt verktyg för att leverera avancerat underhåll med kortare svarstid, färre besök på plats och effektivare resursnyttjande. Det här avancerade verktyget är tillgängligt för service- och underhållsproffs.

Effektiv fjärråtkomst för effektivt underhåll

Vid service och underhåll är tid en avgörande faktor – fjärråtkomst till en installation, med möjlighet att fjärrbevaka status och alla enhetsparametrar, ger effektiv ärendehantering och besparar dig onödigt resande till de olika anläggningarna.

Mer än BMS

Funktionerna i konventionella HVAC-BMS-system levererar endast grundläggande information. Panasonic CAC Service Cloud erbjuder alla Panasonic-data i ett kraftfullt verktyg, för enkel hantering av systemet. 
När anläggningens ägare har tilldelat åtkomst, vilket sker med ett enkelt klick, har
underhållsföretaget tillgång till anläggningssystemet

A. Underhåll / B. Ägare


Enkel överblick över alla anläggningar


Våningsöversikt
Topologi


Larmstatus


Bredda ditt servicenivåavtal med kunden och optimera ditt resursnyttjande

Kort svarstid och inga driftstopp

Med kontrolldata och teknisk information om onormala tillstånd* kan din AC-installatör samt underhållspersonal identifiera och åtgärda problem mycket snabbare – även innan felet inträffar.
Minska antalet resor

Med fjärrfunktionalitet undviks onödigt resande, så att dina koldioxidutsläpp minskar.

Underhållsplanering

Du kan enkelt identifiera potentiella problem och klassificera dem från kritiska till mindre betydande. Klicka för att visa mer information om anläggningen och det potentiella problemet.

På så sätt kan du planera besöken och tilldela varje uppdrag den bäst lämpade kompetensen.

Enkel överblick och skalbarhet

Använd fjärrfunktionen för att få överblick över anläggningar som du ansvarar för. Med molnlösningen kan du utöka din kundbas och antalet installationer utan programvaruuppdateringar, samt dra fördel av nya funktioner som läggs till i Panasonic AC Service Cloud.


Fjärrservicekontroll

Servicekontrollfunktionen gör det enkelt för service- och underhållsföretag att analysera problem på ett effektivt och flexibelt sätt. Alla parametrar i HVAC-system och kylsystem är tillgängliga via molnportalen, där du kan undersöka dem ingående.

A. Molnadapter: CZ-CFUSCC1 / B. Samla in: Servicekontrolldata varhelst du befinner dig. /
C. Statistik, med HVAC-systemets alla parametrar tillgängliga för visning i realtid!
PaketLadda ner broschyr