Hydrokit ECOi:lle. 45 °C:n lämpöistä vettä

Tämä Hydrokit-moduuli tuottaa lämmintä käyttövettä käyttämällä hukkalämpöä, joka otetaan talteen tavallisesta ilmastointilaitteen sisäyksiköstä jäähdytystilassa
Lämmön talteenottotoiminnon ansiosta kokonaisjärjestelmän energiatehokkuus on korkea, ja tämä on eduksi suoritettaessa kestävään kehitykseen liittyvää arviointia (esim. BREEAM Yhdistyneessä Kuningaskunnassa).
Hydrokitin liittäminen VRF-järjestelmään yhdessä muiden sisäyksiköiden kanssa.

Edistyksellistä tekniikkaa
  • Vain 3-putkisissa ECOi MF2 6N -sarjan ulkoyksiköissä
  • CZ-RTC5B-kaukosäädintä käytetään yhdessä DX-konvektorilla varustettujen ECOi- ja PACi-sisäyksiköiden kanssa

Hydrokit-ohjaustoiminto / CZ‑RTC5B
  • CZ‑RTC5B on mallin CZ-RTC3 päivitetty versio. Sitä voidaan käyttää hydrokitin ja myös normaalin sisäyksikön yhteydessä. CZ-RTC5B tarkistaa kytketyn yksikön ja määrittää hydrokitin tai ilmastointilaitteen näytön automaattisesti
  • Hydrokitin toimintatilaksi asetetaan järjestelmän alkuasetuksen yhteydessä varaaja- tai ilmastointitila
Perusperiaate ja etu
Hydrokit-moduuli tuottaa lämmintä käyttövettä käyttämällä hukkalämpöä, joka otetaan talteen tavallisesta ilmastointilaitteen sisäyksiköstä jäähdytystilassa.
Lämmön talteenottotoiminnon ansiosta kokonaisjärjestelmän energiatehokkuus on korkea, ja tämä on eduksi suoritettaessa kestävään kehitykseen liittyvää arviointia, kuten BREEAM Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Yhteenveto: VRF-järjestelmän hydromoduuli
  • Samaan piiriin voidaan liittää useita hydromoduuleja
  • Jokaiselle moduulille voidaan asettaa eri käyttötila joko lämpimän käyttöveden syöttötilassa tai huonetilojen lämmitystilassa (samaan hydromoduuliin ei voi asettaa molempia toimintatiloja)
  • Jokaiselle sisäyksikölle ja hydromoduulille tarvitaan 3-putkinen solenoidiventtiilisarja
Tyhjä
1. 3-putkinen ECOi MF2 6N -sarjan ulkoyksikkö. 2. Lämmöntalteenotto tavallisista sisäyksiköistä. 3. Jäähdytys. 4. Jäähdytys. 5. Sisäyksiköt. 6. Lämpimän käyttöveden syöttö. 7. Maks. 65 °C (sähkölämmittimellä). Lämpimän käyttöveden lämmitys. 8. Maks. 45 °C Huonetilojen lämmitys. 9. Hydromoduuli

* Myös kylmää vettä on saatavilla.