Vuodonetsintä ja automaattinen kylmäaineen tyhjennys

Turvallisuuden parantaminen ja ympäristönsuojelu
Panasonic on kehittänyt kylmäainevuotojen etsintään innovatiivisen ratkaisun, joka tarjoaa täydellisen varmuuden ja suojan loppukäyttäjille, rakennusten asukkaille ja ympäristölle. Panasonicin kylmäaineen tyhjennysjärjestelmä soveltuu ihanteellisesti hotelleihin, toimistoihin ja julkisiin rakennuksiin, joissa asukkaiden ja rakennuksen omistajien turvallisuus on äärimmäisen tärkeää.
Järjestelmä tarkkailee jatkuvasti kylmäainevuotoja ja antaa varoituksen ennen niiden ilmenemistä, mikä estää suuret kylmäainehäviöt, jotka voivat heikentää järjestelmän tehokkuutta.  Uusi järjestelmä estää mahdolliset kylmäainehäviöt noin 90-prosenttisesti.
Panasonicin tyhjennysjärjestelmä varmistaa turvallisen ja luotettavan toiminnan. Se lisää rakennukselle myönnettäviä BREEAM-pisteitä ja mahdollistaa voimassaolevan EN378 2008 -standardin noudattamisen kohteissa, joissa jäähdytysaineen pitoisuus ylittää varmuusrajan 0,44 kg/m³.
Panasonic on kehittänyt kaksi samanaikaisesti toimivaa tunnistusmenetelmää, jotka tarjoavat täydellisen suojan omistajille, rakennuksen asukkaille ja ympäristölle.
Tyhjennysjärjestelmä
Tämä innovatiivinen tyhjennysjärjestelmä voidaan liittää kahdella tavalla:
  • Vuotoanturia käyttäen
  • Ilman vuodon havaitsevaa anturia pelkkää innovatiivista algoritmia käyttäen.

Perustyhjennystoiminto:
  • Tunnista vuoto
  • Aktivoi tyhjennysprosessi
  • Kerää kaasu säiliöön
  • Sulje venttiilit kaasun eristämiseksi

Tärkeimmät kohdat:
  • Noudata lainsäädäntöä
  • Suojaa henkilöstöä
  • Suojele ympäristöä
  • Säästä käyttökustannuksia
Panasonic tarjoaa valmiiksi määritellyn ratkaisun, joka mahdollistaa nopean ja yksinkertaisen asennuksen. Yksikön IP54-luokitellussa kotelossa on 5 säätölaitteena toimivaa palloventtiiliä, 30 litran varastosäiliö ja PLC. Yksikön etuosassa olevat liittimet mahdollistavat helpon johdotuksen lauhduttimen (lauhduttimien) hälytysliittimeen, korkea-/matalapaineantureihin ja poistolämpötila-anturille (-antureille).
Tyhjä
Suora vuodonetsintämenetelmä: Turvallisin ratkaisu pieniin huoneisiin
Tämä vaihtoehto on otettava käyttöön kaikissa tiloissa, jotka eivät ole BS EN 378:2008 -standardin mukaisia. Vuodonilmaisin on liitetty erillisen PAW-EXCT-liittimen kautta suoraan sisäyksikköön, ja tyhjennysjärjestelmä on liitetty suoraan ulkoyksikön piirikorttiin.
Tyhjennysjärjestelmä aktivoituu, kun huoneessa havaitaan vuoto, ja se käynnistää välittömästi kylmäaineen talteenoton. Kylmäaine kerätään ulkoyksikön lämmönvaihtimeen ja suurissa järjestelmissä lisävarusteena toimitettavaan vastaanottosäiliöön.
Välittömän reagoinnin ja kylmäaineen suuren varastointikapasiteetin ansiosta järjestelmä on loppukäyttäjien ja rakennuksen asukkaiden kannalta erittäin turvallinen, ja lisäksi se on ympäristöystävällinen.
Ainutlaatuisen ECOi-ohjelmiston ansiosta vuodontunnistusanturit pystyvät kommunikoimaan suoraan P-linkin kautta, minkä ansiosta ylimääräisiä ohjauspaneeleita, kaapelointia tai ohjelmistoja ei tarvita.

1. Signaali. 2. Vuoto! 3. Huone 1. 4. Huone 2. 5. Vuodonilmaisin.

Epäsuora vuodonetsintämenetelmä: Ainutlaatuinen PLC-algoritmi kylmäainevuodon määrittämistä varten

Paine- ja lämpötila-anturit valvovat jatkuvasti lauhduttimen matalaa/korkeaa painetta ja poistoa ja havaitsevat mahdolliset vuodot alueilla, joissa sattuvia vuotoja vuodonilmaisimet eivät havaitse. Jos matala paine laskee ja kompressorin poistolämpötila nousee määritettyyn arvoon ennalta määritetyn algoritmin mukaisesti, yksikkö käynnistää tyhjennyksen.
Uusi innovatiivinen algoritmi pystyy havaitsemaan R410A-vuodon korkean paineen, matalan paineen ja kompressorin poistolämpötilan epänormaalin muutoksen perusteella.
Kun yksikkö on käynnistynyt suoran tai epäsuoran vuodonetsintämenetelmän havaitseman vuodon perusteella, se sulkee välittömästi nesteen virtausta / poistoa säätävät palloventtiilit sekä tyhjennyksen piirikortin hälytysliittimet ja antaa hälytyksen mihin tahansa määritettyyn kohteeseen.
Kylmäaineen talteenotto tapahtuu imuputken kautta ulkoyksikön (-yksiköiden) lämmönvaihtimiin, ylimääräinen kylmäaine kerätään 30 litran vastaanottosäiliöön. Kun tyhjennys imuputken kautta on suoritettu, putki sulkeutuu ja yksikkö odottaa ”Reset”- ja ”Recharge”-komentoja.
Tyhjä
Tyhjä
Kuvassa 1 esitetyn yksinkertaisen asennuksen ja ohjausliittymän ansiosta Panasonicin ECOi-tyhjennysjärjestelmä pienentää merkittävästi pääomakustannuksia ja lyhentää asennusaikaa kuvassa 2 esitettyyn erilliseen vuodonetsintäjärjestelmään verrattuna. Tämä vaihtoehto soveltuu ihanteellisesti hotelleihin, toimistoihin ja julkisiin rakennuksiin, joissa kiinteistön käyttäjien turvallisuus on tärkeintä. Lisäksi se on erittäin kustannustehokas, 40 %:n kustannusten säästö on helposti mahdollinen.
2-putkinen ECOi
PAW-PUDME1A-1: Yhden ulkoyksikköjärjestelmän tyhjennys
PAW-PUDME1A-2: Kahden ulkoyksikköjärjestelmän tyhjennys
PAW-PUDME1A-3: Kolmen ulkoyksikköjärjestelmän tyhjennys
PAW-PUDME1A-1R: Yhden ulkoyksikköjärjestelmän tyhjennys + 30 litran säiliösarja
PAW-PUDME1A-2R: Kahden ulkoyksikköjärjestelmän tyhjennys + 30 litran säiliösarja
PAW-PUDME1A-3R: Kolmen ulkoyksikköjärjestelmän tyhjennys + 30 litran säiliösarja
Kolmeputkinen ECOi
PAW-PUDMF2A-1: Yhden ulkoyksikköjärjestelmän tyhjennys
PAW-PUDMF2A-2: Kahden ulkoyksikköjärjestelmän tyhjennys
PAW-PUDMF2A-3: Kolmen ulkoyksikköjärjestelmän tyhjennys
PAW-PUDMF2A-1R: Yhden ulkoyksikköjärjestelmän tyhjennys + 30 litran säiliösarja
PAW-PUDMF2A-2R: Kahden ulkoyksikköjärjestelmän tyhjennys + 30 litran säiliösarja
PAW-PUDMF2A-3R: Kolmen ulkoyksikköjärjestelmän tyhjennys + 30 litran säiliösarja

Lisävaruste (yleinen)
PAW-PUDRK30L: 30 litran säiliösarja