Panasonic on pitkällä aikavälillä ehdottomasti tehokkain järjestelmä

Tyhjä
Se soveltuu erittäin hyvin vähittäismyymälöihin, hotelleihin ja toimistoihin
1. Erinomainen tehokkuus osakuormalla:
Vertailu kilpailijoihin: Monet muut valmistajat eivät ilmoita suorituskykytietoja alle 50 % osakuormituksella, mutta Panasonicin laitteet suoriutuvat jopa 30 %:n osakuormituksesta erittäin korkealla hyötysuhteella.

COP-vertailu Panasonic verrattuna kilpaileviin valmistajiin eri kuormituksilla
1. Kuorma
Panasonic VRF 6N -sarjan 32HP HI COP
Panasonic VRF 6N -sarjan 32HP
Kilpailevien valmistajien tavanomaiset arvot
Olosuhteet: Ulkolämpötila 0 °C DB, huonelämpötila 20 °C DB. Tiedot on poimittu Panasonicin ja kilpailijoiden julkiasemista virallisista teknisistä tiedoista.
2. Erinomaiset ESEER- ja SCOP-arvot 2- ja 3-putkisille malleille
Panasonicin ESEER- ja SCOP-arvot ovat erittäin korkeat SBEM-menetelmän mukaisesti mitattuina (jotkut muut valmistajat voivat käyttää toista ei-virallista laskentamenetelmää).
BRE:n kehittämä SBEM (Simplified Building Energy Model) toimii muiden kuin asuinrakennusten energialaskelmien perustana. Sen perustuu NCM-laskentamenetelmään (National calculation method ), ja sitä käytetään rakennusmääräysten osan L noudattamisen määrittämiseen sekä energiatehokkuustodistusta myönnettäessä.
ESEER:n laskutapa noudattaa alla mainittuja olosuhteita, eikä siinä huomioida sisäyksiköiden ottotehoa.
  1. Sisälämpötila: 27 °C DB / 19 °C WB
  2. Ulkolämpötilaolosuhteet
Tyhjä
3. Tehokas jäätymisen esto
Panasonic käyttää toista yksikköä ensimmäisen yksikön jäätymisen estoon. Tämän ansiosta järjestelmä toimii jäätymisen eston aikana tehokkaamman, eikä tämä vaikuta viihtyisyyteen.

1. Panasonic / 2. Jäätymisen esto / 3. Ilman kierto puhaltimessa / 4. Sisäyksiköiden lämmönlähdettä ei tarvita. / 5. Kylmä ilma. Jäätymisen eston aikana sisäyksiköstä ei tule kylmää vetoa / 6. Kilpailijat 1 / 7. Sisäyksiköt toimivat jäätymisen eston lämmönlähteenä / 8. Kylmä ilma / 9. Kilpailijat 2 / 10. Sisäyksikön lämpövarasto. Viileää ilmaa ei tule, mutta hyötysuhde on erittäin alhainen / 11. Ilmankierto on pysähtynyt tai kapasiteetti on erittäin pieni
4. Panasonic ECOi toimii jopa -25 °C:n lämpötilassa. Tämä ainutlaatuinen ominaisuus osoittaa Panasonic ECOi 6N -sarjan paremmuuden
Panasonic käyttää toista yksikköä ensimmäisen yksikön jäätymisen estoon. Tämän ansiosta järjestelmä toimii jäätymisen eston aikana tehokkaamman, eikä tämä vaikuta viihtyisyyteen.

Toimii markkinoiden alimmassa -25 °C:n ulkolämpötilassa
Ulkoilman lämpötila (jopa 15 °C WB). Laaja lämpötila-alueen valinta.
5. Järjestelmä pystyy toimimaan, vaikka jopa 25 % siihen liitetyistä sisäyksiköistä olisi vikaantunut
Järjestelmä ei pysähdy, vaikka jopa 25 %:lla sisäyksiköistä on virtakatkos niiden ollessa PÄÄLLÄ-tilassa.

1. Virheilmoitus ”E06” ohitetaan
6. Toiminta jatkuu myös toimintahäiriön sattuessa! Varmistaa lämmityksen ja jäähdytyksen
AUTOMAATTINEN KÄYTTÖ VARAJÄRJESTELMÄLLÄ
Järjestelmä jatkaa toimintaansa, vaikka kompressorit, puhallinmoottori ja lämpötila-anturi ovat vikaantuneet (vaikka kaksi tai useampia kompressoreita sisältävän yksikön kompressori vikaantuu).

1. Puhaltimen moottorin vikaantuminen. Kompressorin vikaantuminen. Lämpötila-anturin vikaantuminen / 2. Varajärjestelmä / 3. Seis