R22:n uusiminen

Tyhjä
Voidaan käyttää R22-putkistoissa
Tärkeä keino vähentää edelleen otsonikerrokselle aiheutuvaa vahinkoa.

Miksi uusisin laitteeni?
Usein sanotaan, että lainsäädäntö hallitsee elämäämme, mutta joskus se auttaa myös pelastamaan ihmishenkiä. R22-kylmäaineen käytöstä poistamista voidaan kuvata yhdeksi näistä toimista, ja 1. tammikuuta 2010 alkaen uuden R22-kylmäaineen käyttö kiellettiin Euroopan yhteisössä.

Panasonic on mukana tässä työssä
Me Panasonicilla olemme mukana tässä työssä – ja ymmärrämme, että taloudellinen tilanne on tällä hetkellä hankala. Panasonic on kehittänyt puhtaan ja kustannustehokkaan ratkaisun, jonka avulla tätä uusinta lainsäädäntöä voidaan noudattaa niin, että se vaikuttaa mahdollisimman vähän yrityksiin ja kassavarantoihin. Panasonicin vaihtojärjestelmä mahdollistaa hyväkuntoisen olemassa olevan R22-putkiston uudelleenkäytön uusien tehokkaiden R410A-järjestelmien asennuksen yhteydessä.
Panasonic tuo ongelmaan yksinkertaisen ratkaisun, joka mahdollistaa kaikkien usean sisäyksikön järjestelmien ja VRF-järjestelmien uusimisen; tietyt rajoitukset huomioiden tämä koskee myös muiden valmistajien laitteita.

Asentamalla uuden tehokkaan Panasonic R410A -järjestelmän käyttökulujen säästö on R22-järjestelmään verrattuna noin 30 %. Yhdistyneessä kuningaskunnassa asennuskustannuksista voi myös saada valtion ECA-järjestelmän (Enhanced Capital Allowance Scheme) mukaista pääomatuloveron hyvitystä. Kyllä...

1. Ota selville vaihdettavan järjestelmän kapasiteetti
2. Valitse Panasonicin valikoimasta paras järjestelmä, jolla se korvataan
3. Noudata esitteen ja teknisten tietojen ohjeita Yksinkertaista...

R22 - kloorin käytön vähentäminen on puhtaamman tulevaisuuden kannalta tärkeää
Tyhjä
Panasonicin vaihtojärjestelmä mahdollistaa täysin uuden VRF-järjestelmän sisä- ja ulkoyksiköiden asentamisen käyttämällä olemassa olevan järjestelmän putkistoja. Panasonicin edistynyt tekniikka mahdollistaa järjestelmän toimimisen aiemmin asennettuja putkistoja hyödyntäen alentamalla järjestelmän käyttöpaineen R22-kylmäaineen yhteydessä käytetylle tasolle (33 bar), mikä varmistaa, että järjestelmä toimii turvallisesti ja tehokkaasti ilman, että sen suorituskyky heikkenee.

Uusien laitteiden uusin invertterikompressori- ja lämmönvaihdinteknologia mahdollistaa korkeammat COP-/EER-arvot. Kun olet ottanut putkistojen rajoituksista yhteyttä Panasonic-jälleenmyyjän ja saanut hyväksynnän Panasonicin vaihtojärjestelmän käytölle, sinun on suoritettava kolme päätestiä varmistaaksesi, että järjestelmää voidaan käyttää tehokkaasti.

Ensinnäkin putkistot on tarkastettava perusteellisesti ja mahdolliset vauriot on korjattava. Toiseksi on suoritettava öljytesti sen varmistamiseksi, ettei järjestelmässä ole tapahtunut kompressorin ylikuumenemista sen elinkaaren aikana. Lopuksi putkistoon on asennettava VRF-vaihtosarja (CZ-SLK2) sen varmistamiseksi, että kaikki öljyjäämät on puhdistettu järjestelmästä.
VRF-vaihtosarja (CZ-SLK2) ja tarkistuslasi
Seuraavassa on yhteenveto VRF-vaihtosarjasta (CZ-SLK2), jota tarvitaan, kun olemassa olevaa putkistoa käytetään uudelleen. Jos olemassa olevan putkiston tarkka pituus ja putken koko ovat epävarmoja, asenna tarkistuslasi alla olevan kuvan mukaisesti. Sitä käytetään lisättävän kylmäaineen määrän tarkistamiseen.

VRF-vaihtosarja: CZ-SLK2
Yksikkö: mm 
Tyhjä
Liitäntäputken mitat tuumaa (mm)
A: Ø 1/2 (12,7) (12, 14, 16 HP)
B: Ø 3/8 (9,52) (4, 5, 6, 8 10 HP)

1: Ulkoyksikkö
2: Sisäyksikön puoli
C: Suodatinkuivain
D: Syöttöliitäntä
E: 445 (12, 14, 16 HP)
F: 535 (4, 5, 6, 8, 10 HP)
Huomautus: Jos putken koko ei vastaa olemassa olevan letkun kokoa, säädä putken halkaisijaa supistimella (hankittava asennuspaikalla). 

Tarkistuslasi (hankittava asennuspaikalla)
Jos et ole varma olemassa olevan putkiston tarkasta pituudesta ja putken koosta, kiinnitä nesteputkistoon tarkistuslasi ja tarkista sen avulla, onko kylmäainetta riittävästi.

Suodatinkuivainsarjan ja tarkistuslasin kiinnittäminen
  • Putkiston paine on rajoitettava asennuspaikalla erikoisasetuksella arvoon 3,3 MPa.
  • Suodatinkuivain on kiinnitettävä jokaisen ulkoyksikön nesteputkistoon.
  • Jokaisen ulkoyksikön neste- ja kaasuputkistoihin on kiinnitettävä korkeapainekytkimet.
  • Suodatinkuivainsarjaa ei tarvitse poistaa testikäytön jälkeen, koska laitteisto toimii normaalisti, vaikka se on kiinnitettynä.
  • Suodatinkuivainsarjaa asennettaessa on huolehdittava suodatinkuivaimen ja palloventtiilin oikeasta asennuspaikasta ja -suunnasta. Jos tässä tehdään virhe, järjestelmän kylmäaine on otettava talteen suodatinkuivaimen vaihdon yhteydessä, mikä vaikeuttaa huoltotöitä.
  • Suodatinkuivainsarjaan on kiinnitettävä lämmöneriste (hankittava asennuspaikalla: lämmönkestävyys vähintään 80 °C ja paksuus vähintään 10 mm).
  • Olemassa olevan yksikön kunnosta riippuen suodatinkuivainsarjan suodatinkuivaimen vaihto on mahdollisesti tarpeen. Vaihdan sen tilalle suodatinkuivain Danfoss DMB 164 (hankittava asennuspaikalla).
Tyhjä
A: Painekytkin
B: Tasapainotusputkisto
C: Tarkistuslasi (hankittava asennuspaikalla). Jos et ole varma olemassa olevan putkiston tarkasta pituudesta ja putken koosta, kiinnitä nesteputkistoon tarkistuslasi ja tarkista sen avulla, onko kylmäainetta riittävästi.
D: Kaasuputkisto
E: Nesteputkisto
F: VRF-vaihtosarja (CZ-SLK2)