Ratkaisut palvelinkeskuksiin

Tehokkaat tuotteet jatkuvasti käynnissä oleviin sovelluksiin.

Panasonic on kehittänyt palvelinkeskuksiin täydellisen valikoiman ratkaisuja, jotka suojaavat palvelimia tehokkaasti ja pitävät ne sopivassa lämpötilassa, vaikka ulkolämpötila on alle -20 °C.


PAW-SERVER-PKEA. Liittymä kahden TKEA-/PKEA-yksikön käyttämiseen

Palvelinkeskuksen liittymällä PAW-SERVER-PKEA hallitaan kahden TKEA/PKEA-yksikön redundanssia ja toimintaa varajärjestelmänä kahdella valittavissa olevalla tavalla:
· Kytke-ja-käytä sulautetun redundanssin ja varajärjestelmää käyttävän algoritmin avulla. (Ulkoista signaalia ei tarvita. Katso lisätietoja käyttöohjeesta.)
· Ulkoinen (kolmannen osapuolen PLC) redundanssi ja varajärjestelmän hallinta jännitteettömän liitännän avulla
Kaikki asetukset voidaan tehdä ilman tietokoneliitäntää.

A. Erityinen energiansäästötila on valittavissa dip-kytkimellä (käytettävissä vain kytke-ja-käytä-tilassa). Kaukosäätimen tulon eston taso voidaan asettaa, kun ulkoinen hallinta tapahtuu jännitteettömän liitännän avulla.
C. Kunkin kaapelin enimmäispituus on 3 metriä, CN-CNT-liitäntä
D. Hälytyssignaali: A-yksikkö ja B-yksikkö (2 jännitteetöntä liitäntää, enintään 12 V)
E. Suoritussignaali: A-yksikkö ja B-yksikkö (2 jännitteetöntä liitäntää, enintään 12 V)
F. Siltaus 1) Energiansäästötoiminto
G. Siltaus 2) Kytkee jännitteettömän liitännän päälle / pois päältä (enintään 12V)
H. Vakiokaukosäädin
I. Päälle- / pois päältä -signaalin tulo: A-yksikkö ja B-yksikkö (2 jännitteetöntä liitäntää, enintään 12 V)
J. Piirikortin erikoisasetusten tulo (1  x  liitäntäportti PC:hen)
K. PAW-SERVER-PKEA

Liitännät 2 tai enintään 3 PACi- ja VRF-alueen käyttämiseen

PAW-PACR3
Yhdessä yhden PAW-T10V:n kanssa jokaisessa sisäyksikössä mahdollistaa 2 (tai 3) PACi- tai VRF-sisäyksikön redundantin käytön.
Kaikkia yksiköitä käytetään ohjelmoitavia vuoroja noudattaen, jotta niiden toiminta-aika on sama (esimerkiksi yksi 8 tunnin vuoro aina 24 tunnin aikana).
Jos huonelämpötila ylittää vapaasti asetetun arvon, 2. (tai 3.), yksikkö käynnistyy ja hälytys aktivoituu.
Varajärjestelmän ohjaus CZ-RTC5B:llä
Kahden PACi-järjestelmän johdotus mahdollistaa automaattisen yksilöllisen ohjauksen.
· Kiertävä toiminta
· Varajärjestelmä
· Tukijärjestelmä

CZ-CAPRA1
RAC-yksiköiden liitäntä, joissa on CZ-CNT-portti PACi- ja ECOi-tietoliikennejärjestelmiin integrointia varten.

A. Hälytyksen liitäntä
B. Huonetermostaatti
C. Ulkoiset liitännät

Näyttö ja asetukset

· Seuraava yksikkö voidaan valita manuaalisesti
· Toiminta on mahdollista nollata
· 2 tai 3 yksikön toimintatila näkyy LED-näytössä
· Toimintatilan lähtö
· Hälytyksen LED ja hälytyksen lähtö
· Lämpötilaraja on mahdollista asettaa
· Lämpötilan hystereesi on mahdollista asettaa
· Huonelämpötila näkyy näytössä
· Aikalaskuri näkyy näytössä

A. Järjestelmä 1
B. Järjestelmä 2