Vesilämmönvaihdin hydronisiin sovelluksiin


Näytä tuote >


Kun Lontoossa toimiva huippuravintola avattiin, se tarvitsi suuria määriä raitista ilmaa optimaalisen ruokailuympäristön varmistamiseksi. Ilmankäsittelylaitteiston jäähdytyspattereihin kytketyt ECO G -yksiköt varmistivat oikeanlaatuisen ilman syötön sekä kesällä että talvella.Jäähdyttimen vaihto. Jäähdytetyn veden syöttö puhallinkonvektoreihin

Jäähdyttimen vaihto.
Kun vanhoja jäähdyttimiä piti vaihtaa niiden käyttöiän päätyttyä, vesilämmönvaihtimilla varustetut ECO G -lämpöpumput mahdollistivat projektin toteuttamisen vaiheittain hyödyntäen silti olemassa olevaa vesiputkistoa ja puhallinkonvektoreita. Tämä mahdollisti projektin toimituksen ajallaan ja rajallisella budjetilla, ja kaikki kylmäaineeseen ahtaissa tiloissa liittyvät ongelmat voitiin välttää.
Tyhjä
Tyhjä

Yhteys ”suljetun ohjauksen” tietokonelaitteisiin

Palvelinkeskussovellukset.
Kun kaikki saatavilla oleva sähkövirta piti käyttää johtavan kansainvälisen pankin tietokonelaitteistoihin, yli 450 kW:n jäähdytysteho täytyi tuottaa kaasulla. Ulkoyksiköt yhdistettiin vesilämmönvaihtimien kautta jäähdytysputkistoihin ”suljetun ohjauksen” yksiköiden sisällä, jolloin vakiolämpötilan ja -kosteudelle ylläpitäminen oli mahdollista. Rakennukseen syötetään lämminvesitoiminnolla yli 100 kW lämmintä vettä, ja näin varmistetaan CO2-päästöjen huomattava pienentyminen.
 1. Syöte: sähkövirta, maakaasu
 2. Kuuman veden syöttö matalalla paineella
 3. Syöttö
 4. Paluu
 5. 100 mm:n syöttö- ja paluuputkisto
 6. Jäähdytysteho, huone A
 7. Jäähdytysteho, huone B
 8. Ilmajäähdytteinen jäähdytin
 9. Automaattinen täyttöyksikkö
 10. 100 litran paineastia
 11. 65 mm:n CHW F&R
 12. 150 mm:n kokooja
Tämä osan L rakenne on vähentänyt C02-päästöjä 26 % eli 166 tonnia vuodessa verrattuna sähkökäyttöisiin jäähdyttimiin.

Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Luokitusolosuhteet: Jäähdytys sisällä 27 °C, DB 19 °C WB, ulkona 35 °C, DB 24 °C WB, lämmitys sisällä 20 °C DB, ulkona 7°C DB, 6 °C WB.
Tämä piirros on tekijänoikeudellisesti suojattu. // 1. Älä muuta tämän piirroksen mittakaavaa // 2. Virheistä/puutteista on välittömästi ilmoitettava suunnittelijalle. // 3. Kaikki mitat on tarkastettava asennuspaikalla.


ECOi-vesilämmönvaihdin

Sähkökäyttöinen VRF ja vesilämmönvaihdin
· Tätä helposti asennettavaa vesilämmönvaihdinyksikköä voidaan nyt käyttää tehokkaasti ja kustannustehokkaasti kohteissa, joissa lämpimän käyttöveden tarve on jopa 51 kW tai jäähdytyksen tarve 44 kW

Järjestelmäesimerkki.
A. Ulkoyksikkö
B. Kylmäaineputkisto
C. ECO G -jäähdytin-vesilämmönvaihdin
D. Vesiputkisto
E. Puskurisäiliö
F. Puhallinkonvektoriyksikkö
G. Lattialämmitys
H. Ilmankäsittelykone

Vähintään 280 litran puskurisäiliö tarvitaan aina 28 kW:n malliin ja 500 litran puskurisäiliö 50 kW:n malliin.

Esimerkki hotellin olemassa olevan jäähdytys- ja lämmityskattilajärjestelmän uusimisesta yhdistämällä Panasonicin ECO G ja Aquarea.

ECO G ja Aquarea ovat älykäs ratkaisu uusittaessa jäähdytys-/lämmityskattilajärjestelmiä, jolloin vuotuisten käyttökustannusten säästö on noin 13 600 €.

VEDEN LÄMPÖTILA -15 – +55 °C
A. Puskurisäiliö