Ventilokonvektori

Dostupni u širokom rasponu dizajna, ventilokonvektori savršeno su prilagođeni za postavljanje na gotovo sve lokacije. Serija ventilokonvektora za grijanje i hlađenje s kapacitetima od 0,5 do 21,9 kW pri hlađenju i od 0,6 do 21,5 kW pri grijanju.

Više opcija ventilokonvektora u liniji rashladnika