Upravljalna plošča

Upravljalna plošča omogoča natančen nadzor temperature glede na zunanjo temperaturo in tako zagotavlja največjo učinkovitost in udobje.
Obenem na zelo preprost način uravnava temperaturo ogrevanja in temperaturo v zbiralniku za toplo vodo.
Enostavno programiranje upravljalne plošče
Temperatura primarnega kroga je krmiljena glede na zunanjo temperaturo.
Med pregledom sistema so z uporabo daljinskega upravljalnika nastavljeni krmilni parametri, kot prikazuje spodnji diagram.
Vaš strokovnjak za ogrevalno tehniko mora prav tako izbrati način delovanja, ki ustreza vaši situaciji: prioriteta ogrevanja prostorov ali prioriteta zbiralnika za toplo vodo.

OD(LO) = nastavitev nizke zunanje temperature okolja
OD(HI) = nastavitev visoke zunanje temperature okolja
W(LO) = nastavitev visoke temperature vode pri nizki zunanji temperaturi zraka
W(HI) = nastavitev nizke temperature vode pri visoki zunanji temperaturi zraka