Simulator koncentracije


Oglejte si, kako nanoe™ X zapolni prostorZačnite simulacijo

Simulator koncentracije nanoe™ X vam omogoča, da si ogledate porazdelitev nanoe™ X skozi čas in spoznate njegovo raven koncentracije s pričakovanimi koristmi.

Zračni tok klimatskih naprav in čistilcev zraka razporedi ogromno količino nanoe™ X, ki aktivno zapolni celoten prostor. Na podlagi velikosti prostora ustvarijo določeno raven koncentracije.


nanoe™ X lahko zavira nekatere bakterije in viruse, plesni, alergene, pelode in nevarne snovi ter dezodorira.

Vsi so nevidni, vendar onesnaževala obstajajo okoli vas in nanoe™ X reagira nanje.


Odločilni dejavniki so hidroksilni radikali.

Večja kot je količina hidroksilnih radikalov, več koristi se pričakuje.

* Rezultat temelji na pogojih simulacije in se lahko razlikuje od koncentracije, izmerjene v dejanskem prostoru.