Nevarne snovi

Razgradnja/zapiranje nevarnih snovi 1)

Učinki razgradnje škodljivih snovi, kot so aromatske kisline (benzojska kislina), parafin (heksadekan), so bili preverjeni 1).

Kaj so nevarne snovi (PM 2,5)?

Delci PM 2,5 vključujejo različne nevarne snovi, katerih virov verjetno ne bo mogoče odpraviti.


Načini nastajanja nevarnih snovi.

Zaradi teh razlogov lahko rečemo, da smo nenehno izpostavljeni tveganjem zaradi različnih nevarnih snovi.

Generacijska pot 1.

Neposredne emisije.


Generacijska pot 2.

S kemičnimi reakcijami nastanejo delci.

Nevarne snovi zaradi vremenskih razmer padejo na tla.


a. Plinske snovi / b. vstopajo tudi v prostoreAli dihajo resnično svež zrak?

V današnjih urbanih okoljih je kakovosten zrak v zaprtih prostorih dragocena dobrina. nanoe™ X pomaga ohranjati zrak v zaprtih prostorih bolj svež in čist, saj razgrajuje nevarne snovi, ki se prenašajo po zraku, in tako skrbi za zdravje vaših bližnjih.

Učinki na nevarne snovi

Aromatska karboksilna kislina 1).

99 % inhibirano. Benzojska kislina.


a. Stopnja preživetja (%) / b. Brez / c. Z / d. 1 uro pozneje / e. Čas izpostavljenosti / f. 8 ur poznejeParafin 1).

99 % inhibirano. Heksadekan.


a. Stopnja preživetja (%) / b. Brez / c. Z / d. 4 ure pozneje / e. Čas izpostavljenosti / f. 16 ur pozneje


Kakovosten življenjski slog z nanoe™ X

Dokazano nevarne snovi z nanoe™ X.


1: Nevarne snovi / 2: Lastnosti snovi / 3: IARC 2 ) Ocena rakotvornih tveganj za ljudi.

1: Aromatska karboksilna kislina (benzojeva kislina) / 2: Velja za enega od vzrokov kislega dežja / 3: -.

1: Parafin (heksadekan) / 2: Vsebujejo ga bencinski in dizelski izpušni plini in velja za enega od vzrokov za vonj po nafti / 3: -.

1: Benz [a] antracen (BaA) / 2: Velja za zelo nevarnega za rakotvornost / 3: 2B morda rakotvoren za ljudi.

1: benzo [b] fluoranten (BbF) / 2: Velja za zelo nevarnega za rakotvornost / 3: 2B morda rakotvoren za ljudi.

1: benzo [a] piren (BaP) / 2: Velja za zelo nevarnega za rakotvornost / 3: 1 rakotvoren za ljudi.

1: indeno [1,2,3-cd] piren (IcP) / 2: Velja za zelo nevarnega za rakotvornost / 3: 2B morda rakotvoren za ljudi.

1: dibenzo [a,h] antracen (Dha) / 2: velja za visoko rakotvorno tveganje / 3: 2A verjetno rakotvoren za ljudi.

Kako deluje nanoe™ X

nanoe™ X doseže nevarno snov.


Hidroksilni radikali denaturirajo nevarno snov.


Nevarna snov je zavirana 1).1) Organizacija za testiranje: Panasonic Product Analysis Center. Preskusna metoda: merjenje količine prilepljenih organskih snovi v približno 23 m3 veliki preskusni komori. Metoda inhibicije: sproščeno nanoe™. Rezultati preskusa: Aromatska karboksilna kislina (benzojska kislina) se razgradi vsaj 99 % v približno 8 urah (Y17NF096) Parafin (heksadekan) se razgradi vsaj 99 % v približno 16 urah (Y17NF089).

2) Mednarodna agencija za raziskave raka, IARC; Agencija Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), ki se ukvarja z raziskavami na področju preprečevanja raka.


Rezultati se lahko razlikujejo glede na uporabo ter sezonske in okoljske spremenljivke (temperatura in vlažnost). nanoe™ X in nanoe™ zavirata aktivnost ali rast onesnaževalcev, vendar ne preprečujeta bolezni.


Validacija in testiranje

Učinke so s poskusi preverile univerze in raziskovalni inštituti.


Več informacij ( na voljo v angleščini)