Zaznavanje puščanja in samodejno prečrpavanje hladilnega sredstva

Boljša varnost in varovanje okolja
Panasonic je razvil inovativno rešitev za zaznavanje puščanja hladilnega sredstva, ki končnim uporabnikom in osebam v zgradbi ponuja zaščito in popolno zaupanje v njeno delovanje, varuje pa tudi okolje. Panasonicov sistem prečrpavanja je idealen za hotele, pisarne in javne zgradbe, kjer je treba nujno poskrbeti za varnost oseb, ki se v njih zadržujejo, in za varnost lastnikov teh zgradb.
Sistem nenehno spremlja, če hladilno sredstvo kje pušča, in posreduje opozorilo, še preden hladilno sredstvo prične puščati, ter tako preprečuje izgubo večjih količin hladilnega sredstva in potencialno slabše delovanje sistema.  Novi sistem zmore potencialno izgubo hladilnega sredstva zmanjšati za približno 90 %.
Panasonicov sistem prečrpavanja ob varnem in zanesljivem delovanju zgradbam tudi pomaga, da pridobijo dodatne točke po metodi okoljske ocene BREEAM in da dosežejo skladnost z obstoječim standardom EN378 2008, kjer ravni koncentracije hladilnega sredstva presegajo praktično varnostno omejitev 0,44 kg/m³.
Panasonic je razvil dve metodi zaznavanja, ki lahko delujeta sočasno in tako lastnikom, osebam, ki se zadržujejo v zgradbah, in okolju nudita popolno zaščito.
Sistem prečrpavanja
Ta inovativni sistem prečrpavanja je mogoče priključiti na dva načina:
  • S tipalom za zaznavanje puščanja
  • Brez tipala za zaznavanje puščanja in samo z uporabo inovativnega algoritma.

Osnovna funkcija prečrpavanja:
  • Zaznavanje puščanja
  • Aktiviranje postopka prečrpavanja
  • Zbiranje plina v zbiralniku
  • Zapiranje ventilov za izolacijo plina

Ključne točke:
  • V skladu s predpisi
  • Zaščita osebja
  • Varovanje okolja
  • Prihranki zaradi nižjih obratovalnih stroškov
Panasonic ponuja namensko zasnovano rešitev, ki jo je mogoče hitro in preprosto vgraditi. Enota obsega 5 sprožilnih krogličnih ventilov, zbiralnik s prostornino 30 l in PLC, ki se nahajajo v ohišju z zaščitno oznako IP54. Priključki na sprednji strani enote omogočajo enostavno povezavo s priključkom alarma, visoko-/nizkotlačnimi pretvorniki in tipalom oziroma tipali izpustne temperature na kondenzacijski enoti oziroma enotah.
Metoda neposrednega zaznavanja puščanja: najvarnejša rešitev za majhne prostore
To možnost je treba uvesti v vsakem območju, ki ni v skladu s standardom BS EN 378:2008. Naprava za zaznavanje puščanja je preko priključka PAW-EXCT priključena neposredno na notranjo enoto, sistem prečrpavanja pa je priključen neposredno na ploščo tiskanega vezja v zunanji enoti.
Sistem prečrpavanja se aktivira, ko je v prostoru zaznano puščanje, in takoj sproži delovanje za zbiranje hladilnega sredstva, ki bo zbrano v notranjosti toplotnega izmenjevalnika zunanjih enot in v sprejemnem zbiralniku (dodatna oprema), če gre za večje sisteme.
Takojšen odziv sistema in zmožnost hranjenja velikih količin hladilnega sredstva ponujata končnim uporabnikom in osebam, ki se zadržujejo v zgradbi, visoko raven varnosti, povrhu tega pa je sistem okolju prijazen.
Tipala za zaznavanje puščanja lahko zaradi uporabe ekskluzivne programske opreme ECOi komunicirajo neposredno preko povezave P-link, kar pomeni, da ni potrebe po dodatnih komunikacijskih ploščah, kablih ali programski opremi.

1. Signal 2. Puščanje! 3. Prostor 1 4. Prostor 2 5. Naprava za zaznavanje puščanja

Metoda posrednega zaznavanja puščanja: edinstveni algoritem PLC za ugotavljanje puščanja hladilnega sredstva

Tipala za tlak in temperaturo nenehno spremljajo nizek/visok tlak in izpihovanje kondenzacijske enote ter tako ščitijo pred morebitnim puščanjem v območjih, ki jih naprave za zaznavanje puščanja ne pokrivajo. Če se nizek tlak zmanjša, izpustna temperatura kompresorja pa poveča pri predhodno določenih vrednostih, ki so v skladu s prednastavljenim algoritmom, potem enota sproži prečrpavanje.
Nov inovativni algoritem lahko puščanje hladilnega sredstva R410A zazna na osnovi neobičajnih sprememb v naslednjih pogojih: visok tlak, nizek tlak in izpustna temperatura kompresorja.
Ko je enota aktivirana, bodisi preko neposrednega bodisi preko posrednega zaznavanja, nemudoma zapre sprožilne kroglične ventile za tekočino/izpust in prekine priključke alarma na plošči tiskanega vezja za prečrpavanje, zaradi česar se sproži alarm na mestu pojavitve.
Zbiranje hladilnega sredstva poteka preko sesalnega voda, ki vodi do toplotnega izmenjevalnika oz. izmenjevalnikov zunanje enote oz. enot, presežek hladilnega sredstva pa zbere sprejemni zbiralnik s prostornino 30 l. Ko je prečrpavanje končano, se sesalni vod zapre, enota pa nato čaka na izvedbo ukaza »Reset« (Ponastavi) in »Recharge« (Znova napolni).
Zaradi preproste vgradnje in povezovanja nadzornih vmesnikov, kot prikazuje slika 1, lahko Panasonicov sistem prečrpavanja ECOi v primerjavi s samostojnim sistemom za zaznavanje puščanja, ki je prikazan na sliki 2, drastično zmanjša stroške in skrajša čas, potreben za vgradnjo. Ta možnost je idealna za hotele, pisarne in javne zgradbe, kjer je treba nujno poskrbeti za varnost oseb v zgradbi, obenem pa je stroškovno zelo učinkovita, saj je zlahka mogoče doseči tudi za 40 % večje prihranke.
ECOi 2-cevni
PAW-PUDME1A-1: Prečrpavanje za sistem z 1 zunanjo enoto
PAW-PUDME1A-2: Prečrpavanje za sistem z 2 zunanjima enotama
PAW-PUDME1A-3: Prečrpavanje za sistem s 3 zunanjimi enotami
PAW-PUDME1A-1R: Prečrpavanje za sistem z 1 zunanjo enoto + sprejemni zbiralnik (30 l)
PAW-PUDME1A-2R: Prečrpavanje za sistem z 2 zunanjima enotama + sprejemni zbiralnik (30 l)
PAW-PUDME1A-3R: Prečrpavanje za sistem z 3 zunanjimi enotami + sprejemni zbiralnik (30 l)
3-cevna serija ECOi
PAW-PUDMF2A-1: Prečrpavanje za sistem z 1 zunanjo enoto
PAW-PUDMF2A-2: Prečrpavanje za sistem z 2 zunanjima enotama
PAW-PUDMF2A-3: Prečrpavanje za sistem s 3 zunanjimi enotami
PAW-PUDMF2A-1R: Prečrpavanje za sistem z 1 zunanjo enoto + sprejemni zbiralnik (30 l)
PAW-PUDMF2A-2R: Prečrpavanje za sistem z 2 zunanjima enotama + sprejemni zbiralnik (30 l)
PAW-PUDMF2A-3R: Prečrpavanje za sistem z 3 zunanjimi enotami + sprejemni zbiralnik (30 l)

Dodatna oprema (skupna)
PAW-PUDRK30L: Sprejemni zbiralnik (30 l)