Najboljši gostinsko-hotelski projekt

Hoteli, restavracije in drugi gostinsko-hotelski objekti zaradi velikih potreb, ki se spreminjajo, predstavljajo številne izzive na področju zasnove in nameščanja sistemov za zagotavljanje zanesljivega in učinkovitega ogrevanja, hlajenja in proizvodnje tople vode na najbolj energetsko učinkovit način. 

Nagrada za najboljši prireditveni projekt bo podeljena ekipi ali organizaciji, ki bo po mnenju ocenjevalcev najbolj izrazito pripomogla in bo zavezana doseči boljšo energetsko učinkovitost skupaj z občutnim, izmerljivim znižanjem porabe energije in emisij ogljika pri takšni uporabi. Dobrodošle so prijave tako za novogradnje kot za projekte naknadne vgradnje.Merila za ocenjevanje:


Prireditveni projekti (hoteli, restavracije, prosti čas itd.)


Ali projekt izkazuje inovativnost?


Je projekt okolju prijazen/trajnosten?


Ali so energijski prihranki veliki?


Je projekt primer dobre/najboljše prakse v arhitekturi?


Ali izkazuje dobro integracijo Panasonicovih izdelkov?Rok za prijave je 15. november 2021.