Enota PACi Elite od 20,0 do 25,0 kW R32

Enota Big PACi Elite od 20,0 do 25,0 kW

Na eno samo zunanjo enoto je mogoče priključiti do 4 notranje enote. Enote Panasonic PACi 20,0 in 25,0 kW so lahko nameščene kot dvojni in trojni sistemi ter sistemi dveh dvojnih enot. Notranje enote lahko združujete, kot je navedeno v izbirni tabeli. Delovanje je vedno hkratno. Vse notranje enote delujejo z enakimi nastavitvami.

Vnos naravnega ravnovesja v prostor

Študije primerov Ogled vseh projektov