Αερόψυκτοι ψύκτες, αντλίες θερμότητας και μονάδες συμπύκνωσης