Αερόψυκτοι ψύκτες, αντλίες θερμότητας και μονάδες συμπύκνωσης

Υδρόψυκτοι ψύκτες, αντλίες θερμότητας και μονάδες χωρίς συμπυκνωτή

Μονάδες fan coil

Εξερευνήστε τη νέα σειρά fan coils

Οι λόγοι για να επιλέξετε την Panasonic ως συνεργάτη σας

Μεγάλη ποικιλία λύσεων συστημάτων HVAC της Panasonic

Οι περιπτωσιολογικές μελέτες See all the projects

What's happening