Υδρόψυκτοι ψύκτες, αντλίες θερμότητας και μονάδες χωρίς συμπυκνωτή