3. Superiorna prilagodljivost


Veća duljina fleksibilne cijevi.
Nove izvedbe; kompresor, sustav za povrat ulja, vanjski izmjenjivač topline,
omogućuje sustavu povećanje duljine cijevi.


Veća duljina cijevi omogućuje veću prilagodljivost izvedbe
Prilagodljivo različitim vrstama i veličinama zgrade. Stvarna duljina cijevi: 200 m. Maksimalna duljina cijevi: 1000 m.

1. Maksimalna razlika u visini između vanjske jedinice i unutarnje jedinice: 50 m*
2. Maksimalna razlika u visini između unutarnjih jedinica: 15 m
3. Maksimalna ukupna duljina cijevi: 1000 m
4. Duljina cijevi najudaljenije jedinice (od vanjske jedinice do najdalje unutarnje jedinice) (ekvivalentna duljina): 200 m

*  40 m ako je vanjska jedinica niže od unutarnje jedinice.
Do 50 m razlike u duljini između najdulje i najkraće cijevi od prvog odvojka
Prilagodljiv raspored cijevi olakšava projektiranje sustava na mjestima poput željezničkih kolodvora, zračnih luka, škola i bolnica.

· na jedan sustav mogu se povezati do 64 jedinice
· razlika između maksimalne i minimalne duljine nakon prvog odvojka može biti najviše 50 m
· duljina većih sekcija cijevi može biti do 200 m

L1 = najdulji pravac cijevi. L2 = najkraći pravac cijevi. L1 - L2 = maks. 50 m.
Maksimalni dopušteni omjer kapaciteta povezivih unutarnjih i vanjskih jedinica do 200 %*
ECOi EX sustavi imaju maksimalni kapacitet povezivanja unutarnje jedinice do 130 % raspona povezivanja jedinice. To se ograničenje može premašiti i iznositi do 200 % ako su zadovoljeni neki uvjeti. Zahvaljujući ovoj značajci ECOi EX pruža idealno rješenje klimatizacije zraka na lokacijama gdje nije uvijek potrebno potpuno hlađenje/grijanje u svim prostorima istovremeno.

Napomena: ako više od 100 % unutarnjih jedinica radi s velikim opterećenjem, jedinice možda neće raditi nazivnim kapacitetom. Pojedinosti zatražite od ovlaštenog trgovca Panasonica. * Ako su zadovoljeni sljedeći uvjeti, efektivni raspon je veći od 130 %, čak i do 200 %. Poštujte maksimalni broj priključenih unutarnjih jedinica. Donje ograničenje radnog raspona za temperaturu vanjske jedinice pri grijanju iznosi -10 °C MT (standardno -25° C MT). Istodobni rad ograničen je na manje od 130 % povezivih unutarnjih jedinica. Uključene su unutarnje jedinice kapaciteta 1,5 kW.
Moguće je priključivanje različitih modela unutarnjih jedinica

Kompaktna izvedba
Nova serija ME2 smanjuje potreban prostor za ugradnju jednog kućišta s jedinicom do 20 HP. Radi lakšeg rukovanja na lokaciji, jedinice od 8 do 10 HP mogu stati u dizalo.

Masa 375 kg
Potreban prostor za ugradnju.
* 18 – 20 HP dostupno od travnja 2016.
(Jedinica: mm)

Model za visokoučinkovitu kombinaciju

Model za kombinaciju uštede prostora

  • Širok raspon sustava od 8 HP do 64 HP
  • Vodeći EER od 4,7 (za model 8 HP)
  • Veći EER od modela za kombinaciju uštede prostora, npr. kombinacija dvije jedinice od 10 HP koje isporučuju 20 HP smanjuje opterećenje kompresora

Iznimna ušteda energije i sjajan radni učinak. Novi izdržljivi modeli iz ECOi EX serije ME2.
  • Širok raspon sustava od 8 HP do 80 HP
  • Vodeći EER od 4,7 (za model 8 HP)
  • Izuzetno niska razina buke od 54 dB(A) (model 8 HP)
  • Hlađenje radi uz vanjske temperature i do 52 °C ST
  • Proširen radni raspon omogućuje grijanje pri vanjskim temperaturama i do -25 °C MT
  • Pogodno za projekte obnavljanja koji uključuju R22

* 66 HP – 80 HP dostupno od ožujka 2016.

Visoki vanjski statički tlak na kondenzatorima


S novoprojektiranim ventilatorom te zaštitom, motorom i kućištem ventilatora, novi modeli mogu se prilagođeno ugraditi na lokaciji tako da pružaju do 80 Pa vanjskog statičkog tlaka. Kanalom za izlaz zraka sprječava se nedostatak cirkulacije zraka, čime se omogućava ugradnja vanjskih jedinica na svaki kat zgrade.

5. Ventilator
6. Motor i kućište ventilatora
7. Visoki statički tlak

Kombinacija modela od 8 do 20 HP za uštedu prostora (kombinacija od 8 HP do 80 HP)

ECOi EX serija ME2 za veću fleksibilnost


Kombinacija modela od 8 do 16 HP za veću učinkovitost (kombinacija od 8 HP do 64 HP)

Dulji vijek trajanja kompresora zahvaljujući ravnomjernom radu
Ukupno vrijeme rada kompresora nadzire ugrađeno mikroračunalo koje se brine o ujednačenom vremenu rada svih kompresora u istom krugu rashladnog sredstva.
Najprije će biti odabrani kompresori koji imaju zapis o kraćem vremenu rada, što ujednačava trošenje i opterećenje svih jedinica te produljuje radni vijek cijelog sustava.

Primjer sustava
A, C: Istosmjerni inverterski kompresor
B, D: Stalna brzina kompresora

8. Povećanje opterećenja
* Ovisi o ukupnom vremenu rada pojedinačnih kompresora.
* Moguće je promijeniti prioritet rada kompresora. (npr.) slučaj 1: A > C > B > D, slučaj 2: C > A > D > B, slučaj 3: A > C > D > B, slučaj 4: C > A > B > D
* Dostupni su i drugi slučajevi.
Automatski pričuvni rad u slučaju kvara kompresora i neispravnog rada vanjske jedinice
Osim za jednostruku jedinicu 8, 10 i 12 HP.

*Pričuvni rad omogućuje neprekinuto hlađenje ili grijanje dok se čeka popravak.
Korisnici se trebaju obratiti ovlaštenom servisnom centru čim primijete kvar.

9. Čak i ako je neispravan motor ventilatora ili senzor
10. Čak i ako je neispravna cijela vanjska jedinica
11. Čak i ako je neispravan kompresor jednostrukog sustava
12. NOVA funkcija
13. Druga vanjska jedinica može nastaviti raditi
14. Drugi kompresor može nastaviti raditi
15. Automatski pričuvni rad
Odziv na opterećenje
Zahvaljujući tehnologiji upravljanja inverterom svi Panasonic VRF sustavi omogućuju upravljanje odzivom na opterećenje (DRM). Uz to upravljanje, potrošnju energije pri vršnom opterećenju moguće je postaviti u tri koraka kako bi se postigla optimalna radna svojstva. To pomaže u smanjivanju godišnje potrošnje energije uz minimalan utjecaj na udobnost.
Priključak upravljanja opterećenjem za upravljanje kapacitetima od 0 – 50 – 75 – 100 %.
Serija ME1 standardno se isporučuje s priključkom za DR (ne treba se posebno tražiti)
Prilagodljiv odziv na opterećenje s CZ-CAPDC2*
Moguće je postavljanje 0 % ili u rasponu od 40 do 100 % (u koracima od po 5 %). Pri isporuci je postavka izvršena u tri koraka 0 %, 70 % i 100 %.

15. Vanjska jedinica
16. Blokovi priključaka
17. Upravljač opterećenja

* Vanjska Seri-Para U/I jedinica (CZ-CAPDC2) potrebna je za ulazni signal upravljanja opterećenjem.