Usporedite rješenja

Aquarea EcoFlex

Aquarea EcoFlex

VIDI PROIZVOD

Aquarea High Performance

Aquarea High Performance

VIDI PROIZVOD

Aquarea T-CAP

Aquarea T-CAP

VIDI PROIZVOD

Aquarea HT

Aquarea HT

VIDI PROIZVOD

Samostalni DHW

Samostalni DHW

VIDI PROIZVOD

Grijanje – hlađenje – topla voda za kućanstvo

nanoeX – grijanje – hlađenje – potrošna topla voda

Grijanje – hlađenje – topla voda za kućanstvo

Grijanje – hlađenje – topla voda za kućanstvo

Grijanje – hlađenje – topla voda za kućanstvo

Grijanje – hlađenje – topla voda za kućanstvo

Grijanje – topla voda za kućanstvo

Grijanje – topla voda za kućanstvo

Samo topla voda za kućanstvo

Samo topla voda za kućanstvo
Povezivo s

Aquarea EcoFlex povezivo

Radijatori.

Podno grijanje.

Potrošna topla voda.

Klimatizacijski uređaj + nanoeXTM

Mark2

Aquarea High Performance T-CAP – povezivo

Radijatori.

Ventilokonvektor.

Podno grijanje.

Potrošna topla voda.

Aquarea High Performance T-CAP – povezivo

Radijatori.

Ventilokonvektor.

Podno grijanje.

Potrošna topla voda.

Aquarea HT – povezivo

Tradicionalni visokotemperaturni radijatori.

Potrošna topla voda.

Samostalni DHW – povezivo

Potrošna topla voda

Primjena

Aquarea EcoFlex primjena

Nove zgrade

Aquarea High Performance – primjena

Normalno postavljanje

Aquarea T-CAP – primjena

Za iznimno hladnu okolinu

Aquarea HT – primjena

Adaptacije sa starim radijatorima

Samostalni DHW – primjena

Samo topla voda za kućanstvo

Energetska učinkovitost

Aquarea EcoFlex učinkovitost

Grijanje 35 °C / 55 °C (1)

Aquarea High Performance – učinkovitost

Grijanje 35 °C / 55 °C (1)

Aquarea T-CAP HT – učinkovitost

Grijanje 35 °C / 55 °C (1)

Aquarea T-CAP HT – učinkovitost

Grijanje 35 °C / 55 °C (1)

Samostalni DHW – učinkovitost

Topla voda za kućanstvo 50 ~ 62 °C (2)

Minimalna vanjska temperatura

-15°C

-20°C

-28°C (All in One i split sustav)

-28°C (Monoblok) (3)

-20°C

-5°C

Minimalna vanjska temperatura za pružanje konstantnog kapaciteta pri temperaturi dovodne vode od 35 °C

-7°C (samo određene jedinice)

-20°C (3)

-15°C

Temperatura dovodnog zraka za grijanje. Maksimum / samo toplinska pumpa

65°C (4) / 55°C (5)

75°C (4) / 55°C (6)

(ili 60 °C za Aquarea generacije J)

75°C (4) / 60°C (6)

(ili 65 °C (7) za Aquarea generacije J)

75°C (4) / 65°C

Upravljanje i povezivost

Spremno za pametnu mrežu (8)

Uključen Wi-Fi

Spremno za pametnu mrežu (8)

Spremno za bežični LAN

Spremno za pametnu mrežu (8)

Spremno za bežični LAN

Raspon

Aquarea EcoFleX 8 kW

All in One od 3 do 16 kW

Split sustav od 3 do 16 kW

Monoblok od 5 do 16 kW

All in One od 9 do 16 kW

Split sustav od 9 do 16 kW

Monoblok od 9 do 16 kW

Split sustav od 9 do 12 kW

Monoblok od 9 do 12 kW

Zidna jedinica od 100 i 150 l

Podna jedinica od 200 do 270 l

Svi podaci u ovom grafikonu mogu se primijeniti na većinu modela iz pojedinačnih linija, provjerite specifikacije proizvoda.

(1) Skala od A+++ do D.

(2) Skala od A+ do F.

(3) 9 i 12 kW.

(4) Maksimalna temperatura tople vode za kućanstvo s grijačem.

(5) U slučaju vanjske temperature niže od -5 °C.

(6) U slučaju vanjske temperature niže od -10 °C.

(7) Temperatura može biti postavljena do 65 °C daljinskim upravljačem. Izlazna temperatura vode obično je 60 °C ili manje. Ako je postavka ΔT postavljena na 15 °C daljinskim upravljačem i vanjska je temperatura 5 do 20 °C, moguće je postići izlaznu temperaturu vode od 65 °C.

(8) Generacije J i H s CZ-NS4P.

Samostalni DHW proizvodi S.A.T.E.