Usporedite rješenja

Heatcharge VZ R32

VIDI PROIZVOD

18dB(A)

-10°C
u načinu hlađenja

-30°C
u načinu grijanju

Neobavezni WLAN

Etherea Z R32

Etherea Z

VIDI PROIZVOD

Inverter Plus

A+++/A+++

nanoeX

Mark 2

Zvuk

19dB(A)

-10°C
u načinu hlađenja

-15°C
u načinu grijanju

Ugrađeni WLAN

Iznimno kompaktna TZ jedinica R32

VIDI PROIZVOD

Filtar PM2,5

20dB(A)

-10°C
u načinu hlađenja

-15°C
u načinu grijanju

Ugrađeni WLAN

Iznimno kompaktna RZ jedinica R32

VIDI PROIZVOD

Filtar za skupljanje prašine

20dB(A)

-10°C
u načinu hlađenja

-15°C
u načinu grijanju

Ugrađeni WLAN

Iznimno kompaktna FZ jedinica R32

VIDI PROIZVOD

Filtar PM2,5

20dB(A)

-10°C
u načinu hlađenja

-15°C
u načinu grijanju

Neobavezni WLAN

Iznimno kompaktna UZ jedinica R32

VIDI PROIZVOD

Filtar za skupljanje prašine

20dB(A)

-10°C
u načinu hlađenja

-15°C
u načinu grijanju

Neobavezni WLAN

Iznimno kompaktna PZ jedinica R32

VIDI PROIZVOD

Aerowings

20dB(A)

+5°C
u načinu hlađenja

-15°C
u načinu grijanju

Neobavezni WLAN

Jedinica za zidnu ugradnju TKEA R32

VIDI PROIZVOD

Operation 24/7 365

21dB(A)

-20°C
u načinu hlađenja

-15°C
u načinu grijanju

Neobavezni WLAN

Podna konzola R32

VIDI PROIZVOD

Mark 1

20dB(A)

-10°C
u načinu hlađenja

-15°C
u načinu grijanju

Neobavezni WLAN