ECOi-W. Jednostavno upravljanje prilagođeno korisniku za vanjske jedinice

Upravljačka ploča intuitivnog dizajna standardni je dio opreme na svim sustavima ECOi-W.


Mikroprocesorsko upravljanje uvodi novu IHM logiku te implementira pametno rukovanje za vaše potrebe.

Osnovni rad.
· postavka za UKLJ./ISKLJ.
· postavka načina grijanja/hlađenja

Ušteda energije.
· Inteligentno logično upravljanje ulaznom temperaturom vode
· funkcija noćnog rada za smanjivanje potrošnje električne energije i buke
· način rada djelomičnog opterećenja
· regulacija maksimalne izlazne temperature
Servis/održavanje.
· automatski testni rad na pritisak gumba
· obavijest alarma s posljednjih 10 alarma
· brojač radnih sati kompresora i pumpe
· radna ograničenja kompresora spremljena su u izbrisivoj memoriji

Ostalo.
· kompatibilno s BMS-om (protokol RS485 ModBus RTU ili BacNet MSTP)