How to use my Aquarea 


Learn how to use and program your new Aquarea.


In this page, you will find useful information that will allow you to operate your Panasonic Aquarea system to provide heating, cooling & hot water in the most efficient and cost effective way.

Valdymo pulto funkcija. „Panasonic“ valdiklis 


„Monobloc“ valdiklis bus įrengtas pastate. „All In One“ ir „Bi-Bloc“ modeliuose valdiklį galima rasti vidinio įrenginio priekyje arba atskirti nuo jo ir įrengti kitoje vietoje, ne vidiniame įrenginyje.  Nuotolinio valdiklio mygtukai ir ekranas


1. Spartusis meniu mygtukas: (Daugiau informacijos žr. atskirame greitojo meniu vadove.)

2. Atgalinis mygtukas: grąžina į ankstesnį ekraną

3. LCD ekranas

4. Pagrindinio meniu mygtukas: funkcijoms nustatyti

5. Įjungimo / išjungimo mygtukas: paleidžiamas / sustabdomas veikimas

6. Veikimo indikatorius: šviečia veikimo metu, mirksi pavojaus signalo metu.


Kryžminiai mygtukai. Parenka elementą:


A. Įvedimo mygtukas: užfiksuoja pasirinktą turinį

B. Viršun

C. Kairėn

D. Dešinėn

E. Žemyn


Spausti ties centru / Be pirštinės / Nenaudoti rašiklio


 Nuotolinio valdiklio mygtukai ir ekranas


A. Režimo pasirinkimas


1. AUTOMATINIS

2. AUTOMATINIS + TALPYKLA

3. ŠILDYMAS

4. ŠILDYMAS + TALPYKLA

5. TALPYKLA

6. VĖSINIMAS + TALPYKLA*

7. VĖSINIMAS*

8. Patalpos naudojimas / talpyklos naudojimas.

9. Įrenginio naudojimas.


* Sistemoje VĖSINIMO režimas būna užblokuotas. Jį atblokuoti gali tik įgaliotieji montuotojai arba mūsų įgaliotieji paslaugų partneriai. Rodoma tik tada, kai VĖSINIMO režimas yra atblokuotas (t. y. kai VĖSINIMO režimas yra galimas).

 
 

B. Veikimo piktogramos


Rodoma veikimo būsena. Išskyrus savaitinį laikmatį, šios piktogramos nebus rodomos, kai veikimas išjungtas (išjungto veikimo ekrane).

1. Atostogų veikimo būsena

2. Tyliojo veikimo būsena

3. Zona: patalpos termostatas. Vidinio jutiklio būsena

4. Patalpos šildytuvo būsena

5. Savaitinio laikmačio veikimo būsena

6. Galingo veikimo būsena

7. Talpyklos šildytuvo būsena

8. Paklausos valdymo arba SG paruošimo ar SHP būsena

9. Saulės elementų būsena

10. Dvivalenčio šildymo būsena (katilas)

 
 

C. Kiekvienos zonos temperatūra


D. Laikas ir diena


E. Vandens talpyklos temperatūra


F. Lauko temperatūra


G. Jutiklio tipo / nustatytos temperatūros tipo piktogramos:

1. Vandens temperatūra. Kompensacinė kreivė.

2. patalpos termostatas. Išorinis

3. Vandens temperatūra. Tiesioginė

4. Patalpos termostatas – vidinis

5. Tik baseinas

6. Patalpos termistoriusMokomoji medžiaga

Aquarea H Generation Set up Timer

Aquarea H Generation Performance Check

Aquarea H Generation Water Temperature Check