Način uporabe sistema Aquarea 


Preberite, kako lahko uporabljate in programirate svoj novi sistem Aquarea.


Na tej strani boste našli uporabne informacije za upravljanje vašega sistema Panasonic Aquarea za zagotavljanje ogrevanja, hlajenja in tople vode na najbolj učinkovit in stroškovno učinkovit način.

Delovanje upravljalne plošče. Krmilnik Panasonic 


Monoblok krmilnik bo nameščen v sklopu nepremičnine. Na modelih All In One in Bi-Bloc je krmilnik mogoče najti na sprednji strani notranje enote ali pa ga odstraniti in namestiti znotraj nepremičnine, ločeno od notranje enote.  Gumbi in zaslon daljinskega upravljalnika


1. Gumb Quick Menu (Hitri meni): (Več podrobnosti najdete v ločenih navodilih za hitri dostop do menija).

2. Gumb Back (Nazaj): Vrnitev na prejšnji zaslon

3. LCD-prikazovalnik

4. Gumb Main Menu (Glavni meni): Za nastavitev funkcij

5. Gumb ON/OFF (Vklop/izklop): Zagon/ustavitev delovanja

6. Indikatorska lučka delovanja: Med delovanjem sveti, v primeru alarma utripa.


Gumbi križne tipke. Za izbiro elementov:


A. Gumb Enter (Vnos): Potrdi izbrano vsebino

B. Gor

C. Leva

D. Desna

E. Dol


Pritisk sredine/Brez rokavic/Brez pisala


 


Spoznajte svoj daljinski upravljalnik Aquarea


Gumbi in zaslon daljinskega upravljalnika
Izbira načina

1. SAMODEJNO

2. SAMODEJNO + ZBIRALNIK

3. OGREVANJE

4. OGREVANJE + ZBIRALNIK

5. ZBIRALNIK

6. HLAJENJE + ZBIRALNIK*

7. HLAJENJE*

8. Delovanje v prostoru/delovanje zbiralnika

9. Delovanje naprave

* Sistem je zaklenjen za delovanje brez načina HLAJENJE. Odklenejo ga lahko le pooblaščeni monterji ali naši pooblaščeni servisni partnerji. Prikaže se samo, ko je način HLAJENJE odklenjen (to pomeni, ko je na voljo način HLAJENJE).


Način spreminjanja načina in temperaturnih nastavitev toplotne črpalke AquareaA. Temperatura posamezne cone


B. Čas in dan


C. Temperatura zbiralnika vode


D. Zunanja temperatura


E. Ikone za vrsto tipala/vrsto nastavljene temperature:

1. Temperatura vode Krivulja kompenzacije

2. Sobni termostat Zunanji

3. Temperatura vode Neposredni

4. Sobni termostat -> notranji

5. Samo bazen

6. Sobni termistor
Ikone delovanja

Prikaže se stanje delovanja. Te ikone se ne prikažejo (pri izklopljenem zaslonu), kadar je delovanje IZKLOPLJENO, razen tedenskega časovnika.

1. Stanje počitniškega delovanja

2. Stanje tihega delovanja

3. Cona: Sobni termostat Stanje notranjega tipala

4. Stanje sobnega grelnika

5. Stanje delovanja tedenskega časovnika

6. Stanje močnega delovanja

7. Stanje grelnika zbiralnika

8. Nadzor na zahtevo ali pripravljeno za pametno omrežje ali stanje SHP

9. Solarno stanje

10. Dvovalentno stanje (grelnik)


Predstavitve

https://www.youtube.com/embed/0_jRklYPaRY

Nastavitev časovnika enote Aquarea generacije H

https://www.youtube.com/embed/FIVoMYzkCRI

Preverjanje zmogljivosti enote Aquarea generacije H

https://www.youtube.com/embed/0fCiyUzlqUw

Preverjanje temperature vode enote Aquarea generacije H

https://www.youtube.com/embed/I1IZn0xxDvw


Nastavite tedenski časovnik za toplotno črpalko Aquarea.

https://www.youtube.com/embed/6gX6qwGOx4g


Preverite porabo energije svoje toplotne črpalke Aquarea.