Način uporabe sistema Aquarea 


Preberite, kako lahko uporabljate in programirate svoj novi sistem Aquarea.


Na tej strani boste našli uporabne informacije za upravljanje vašega sistema Panasonic Aquarea za zagotavljanje ogrevanja, hlajenja in tople vode na najbolj učinkovit in stroškovno učinkovit način.


Izbor načina delovanja • Nastavitev tedenskega časovnika • Nastavitev počitniškega časovnika • Močna funkcija • Tiho delovanje • Video vadniceDaljinski upravljalnik Aquarea


Daljinski upravljalnik toplotne črpalke Aquarea se nahaja na sprednji strani notranje enote ali pa v hiši.
Zasnova daljinskega upravljalnika se razlikuje v odvisnosti od generacije toplotne črpalke Aquarea.

Aquarea serije K ali novejša
Aquarea serij H in J


1. Hitri meni: zagotavlja dostop do glavnih funkcij
2. Nazaj: vrnitev na prejšnji zaslon
3. Glavni meni: nastavitev funkcije
4. VKLOP/IZKLOP
5. Indikator delovanja: sveti med delovanjem, utripa, če je prisoten alarm
6. Gumbi za pomikanje (gor, dol, levo, desno)
7. Enter: potrdi izbrano vsebino


Središče za pritisk    /    Brez rokavice    /    Brez pisala

Na hitro − zaslon daljinskega upravljalnika

A. Izbira načina
B. Ikone delovanja
C. Temperatura posameznega območja in vrsta tipala
D. Temperatura zbiralnika vode
E. Zunanja temperatura
Postavitev zaslona se lahko razlikuje glede na nastavitve dejanske instalacije.
C. Temperatura posameznega območja in vrsta tipala
1. Krivulja kompenzacije (temperatura vode v obtoku je odvisna od zunanje temperature prostora)
2. Zunanji sobni termostat
3. Temperatura vode v obtoku (neposredna vrednost)
4. Notranji sobni termostat
5. Temperatura v bazenu

Videoposnetek s postopnimi navodili o tej temi je na voljo na dnu te spletne strani, in sicer v razdelku z video vadnicami.Izbor načina delovanja

Da bi povečali energijsko učinkovitost v svojem domu, priporočamo, da ročno spremenite način delovanja glede na letni čas.
S pomočjo puščic izberite način delovanja in se pomikajte gor/dol, da izberete želeni način.

Priporočilo za nastavitev načina glede na letni čas: 
ZIMA: način OGREVANJA + ZBIRALNIKA
POLETJE: način HLAJENJA (če je na voljo) + ZBIRALNIKA
PREHODNO OBDOBJE, kadar ne potrebujete ogrevanja ali hlajenja: način ZBIRALNIKA
1. SAMODEJNI način: toplotna črpalka izbere OGREVANJE ali HLAJENJE, odvisno od predhodno nastavljene temperature. 
2. SAMODEJNI način + način ZBIRALNIKA: toplotna črpalka izbere OGREVANJE + ZBIRALNIK ali HLAJENJE + ZBIRALNIK, odvisno od predhodno nastavljene temperature.
3. Način OGREVANJA: toplotna črpalka samo ogreva.
4. Način OGREVANJA + ZBIRALNIKA: toplotna črpalka ogreva in proizvaja sanitarno toplo vodo. Ta način delovanja je priporočen POZIMI.
5. Način HLAJENJA: toplotna črpalka samo hladi.
6. Način HLAJENJA + ZBIRALNIKA: toplotna črpalka hladi in proizvaja sanitarno toplo vodo. Ta način delovanja je priporočen POLETI.
7. Način ZBIRALNIKA: toplotna črpalka proizvaja samo sanitarno toplo vodo. Ta način je priporočen za obdobja, kadar ne potrebujete ogrevanja ali hlajenja.
*V odvisnosti od konfiguracije instalacije način HLAJENJA ali ZBIRALNIKA morda ne bo na voljo.

Videoposnetek s postopnimi navodili o tej temi je na voljo na dnu te spletne strani, in sicer v razdelku z video vadnicami.Nastavitev tedenskega časovnika


Tedenski časovnik je mogoče nastaviti za povečanje udobja.
Prvo nastavitev tedenskega časovnika opravite v »Glavni meni/Nastavitev delovanja/Tedenski časovnik«. Po prvi nastavitvi ga je mogoče urejati ali preklicati v hitrem meniju.

Izberite dan v tednu in nastavite potrebne vzorce. Na dnevni ravni je mogoče nastaviti do 6 vzorcev delovanja:


1. Izberite vzorec »1« ~ »6«.
2. Nastavite ure in minute časovnika.
3. Izberite VKLOP/IZKLOP časovnika.
4. Izberite način delovanja (s pomočjo smernih gumbov).
5. Nastavite temperaturo za območje 1 in območje 2 (če vaš sistem omogoča nastavitev 2 območij).
6. Nastavite temperaturo zbiralnika.
Videoposnetek s postopnimi navodili o tej temi je na voljo na dnu te spletne strani, in sicer v razdelku z video vadnicami.
Nastavitev počitniškega časovnika


Da bi prihranili energijo med počitnicami, lahko za počitniško obdobje (določeno obdobje) nastavite IZKLOP sistema ali znižanje temperature.
To funkcijo lahko nastavite v »Glavni meni/Nastavitev delovanja/Počitniški časovnik«.

Močna funkcija


To funkcijo je mogoče izbrati, da toplotna črpalka začasno deluje z največjo zmogljivostjo. To je uporabno, ko morate segreti prostor.
Močno funkcijo lahko aktivirate v hitrem meniju in izbrati je mogoče 3 različne časovne možnosti za obdobja, ko bo funkcija aktivna (30, 60 ali 90 minut).
    
Tiho delovanje


V tem načinu bo toplotna črpalka delovala tiho, tako da bo zmanjšala hitrost kompresorja. 
Tiho delovanje je na voljo v hitrem meniju in ima 3 različne stopnje. Stopnja 3 je najbolj tiha.
Nastaviti je mogoče tudi časovnik za tiho delovanje.
Pregled ikon na zaslonu


Nastavitev ali stanje funkcije:

1. Stanje počitniškega delovanja
2. Stanje tihega delovanja
3. Območje: Sobni termostat Stanje notranjega tipala
4. Stanje sobnega grelnika
5. Stanje delovanja tedenskega časovnika
6. Stanje močnega delovanja
7. Stanje grelnika zbiralnika
8. Nadzor na zahtevo ali pripravljeno za pametno omrežje ali stanje SHP
9. Solarno stanje
10. Dvovalentno stanje (grelnik)


Način delovanja:

11. Ogrevanje
12. Hlajenje
13. Samodejno
14. Oskrba s toplo vodo
15. Samodejno ogrevanje
16. Samodejno hlajenje
17. Preklapljanje z ogrevanja/hlajenja prostora na ogrevanje sanitarne vode (ali obratno)
18. Delovanje naprave


Video vadnice


Daljinski upravljalnik Aquarea serij H in J
Spoznajte svoj daljinski upravljalnik Aquarea

Nastavitev načina za enote Aquarea serij H in J
Spremenite nastavitve načina in temperatur toplotne črpalke Aquarea.

Preverjanje zmogljivosti enot Aquarea serij H in J
Preverite porabo energije svoje toplotne črpalke Aquarea.

Tedenski časovnik enot Aquarea serij H in J
Nastavite tedenski časovnik za toplotno črpalko Aquarea.