PANASONIC AKILLI ISI POMPASI SİSTEMİ

Panasonic, yalnızca DÜŞÜK TEPE zamanlarında güç çeken sistemler geliştirmek, ev sahibi adına enerji maliyeti tasarrufu sağlamak ve kamu hizmeti şirketleri için tepe zamanlarda gereksiz enerji kullanımı tasarrufu yapmak suretiyle, enerji şebekesi üzerindeki baskıyı AZALTMAK amacıyla tasarlanmış bir yenilikçi ve akıllı yaklaşımı konut enerji yönetimine tanıtmıştır.
Yenilenebilir enerji sistemleri son yıllarda önemli derecede gelişmiştir fakat toplum artık daha sık olarak daha fazla enerjiye gereksinim duyduğundan, enerji şebekesinin 'akıllanması' gerekmektedir (aşağıdaki şebeke gürünümüne bakın). Aklıllı elektrik ağları - Akıllı Şebekeler - AB enerji stratejisinin önemli bir parçasıdır. Son birkaç yıldır Akıllı Şebeke projeleri tüm Avrupa'da sayı, büyüklük ve kapsam olarak artmaktadır.
Panasonic şu anda yeşil bir devrim hedefiyle, şirketin basit ama etkin kontrol çözümleri ile enerji şebekesiyle bağlantılı olarak çalışabilmek için hava kaynaklı ısı pompası teknolojisinin (havadaki serbest ısının dizginlenmesi), güneş enerjisinin ve akıllı sayaçların zekasının avantajlarını birleştiren bir sistem geliştirmektedir.
Panasonic, sürdürülebilir elektrik kaynağı sorununa çok gerçekçi bir çözüm sağlamak üzere, enerji depolama (pil/akü), güneş panelleri (HIT), akıllı ölçüm ve ısı pompası teknolojisindeki engin deneyimi ile bu teknolojilerin tümünü bir araya getirebilecek konumdadır. Panasonic, bu yeni konseptin performansını test etmek üzere RWTH Aschen Üniversitesindeki E.ON Enerji Araştırma Merkezi ile çalışmaktadır. RWTH Aachen makina mühendisliği, kimya mühendisliği, elektrik mühendisliği, endüstri mühendisliği, bilgisayar bilimi, fizik ve kimya gibi birçok mühendislik ve bilim alanında küresel olarak tanınmaktadır ve bu alanlardaki en iyi Alman üniversitelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Aachen Üniversitesinde performans testi: Panasonic'in Akıllı Isı Pompası Sistemi, evin enerji yönetimi sistemine güç kaynağı sağlayabilmek için yeni bir algoritma özelliğine sahiptir. Isıtma, soğutma ve sıcak su temini için son derece enerji verimli ısı pompası. Isıtma, soğutma ve sıcak su temini için son derece enerji verimli ısı pompası Akıllı şebekelerle akıllıca çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Önemli sayıda hane bu tür teknoloji avantajından yararlanır ve Panasonic'in - verimli ve akıllı enerji kullanımıyla düşük tepe zamanlarından yalnızca ulusal güç kaynağı şebekesinden enerji alan - Akıllı Isı Pompası gibi akıllı bir çözüm kurarsa, daha eski tarzda, fosil yakıtlı güç santralleri devreden çıkarılabilir, gezegenin atmosferi iyileştirilebilir ve karbon emisyonları hatırı sayılır derecede azaltılabilir.