Verwarming, koeling en productie van warm water door een gaswarmtepompsysteem en restwarmtemotor

· EFFICIËNTER DAN GASBOILERS EN -KOELERS
· VERWARMING, KOELING EN PRODUCTIE VAN WARM WATER VOOR THUISGEBRUIK
· HOGERE ENERGIE-EFFICIËNTIE EN LAGERE CO2-EMISSIES

Geschikt voor toepassing in omgevingen waar behoefte is aan verwarming, koeling en productie van warm water met behulp van thermische energie. Het systeem kan worden geïmplementeerd in zwembaden, SPA's, hotels, sportcentra, ziekenhuizen, huizen, winkelcentra, etc.
De ECO G oplossing voor het vervangen van een gasboiler
 • De Panasonic gaswarmtepompsysteem vormt in combinatie met een water-warmtewisselaar een flexibel systeem. Een dergelijk systeem is ideaal voor het vervangen van bestaande koel- of boilersystemen om de energie-efficiëntie te vergroten en CO2-emissies terug te dringen.
 • Hergebruikte warmte van de motor kan als alternatief dienen voor thermische zonne-energie
 • Geen ontdooicyclus
 • Super stille binnenunits


 • Glycol is niet noodzakelijk aangezien de hydromodule in een verwarmd deel van het gebouw geplaatst kan worden
 • De huidige waterinstallatie en ventilatorspoelen kunnen behouden blijven
 • Oversizing is veel minder nodig aangezien het vermogen op een lage temperatuur wordt gehouden
 • Koeltorens zijn niet nodig
 • Pieken in de behoefte aan elektriciteit en de mogelijke kosten die investeringen in nieuwe elektrische infrastructuur met zich meebrengt worden verkleind
Case study: toepassing in een hotel
Een energiebesparing van 35%
In dit voorbeeld wil een hotel haar bestaande koel- en boilersysteem vervangen met een gaswarmtepompsysteem van Panasonic in combinatie met een gemixte Aquarea oplossing. Een gaswarmtepompsysteem en Aquarea zijn in dit geval de slimste keuzes dankzij de relatief lage vaste lasten. Het gebruik van de oplossing kost op jaarbasis ongeveer €13.600.

1. Gasboiler / 2. Koeler / 3. Aquarea* / 4. gaswarmtepompsysteem + restwarmtemotor 
* Elektrisch om het verbruik van warm water op te vangen. ** COP inclusief HSW (U-20GE2E8).
EER en COP worden berekend in primaire energie.

Met een gaswarmtepompsysteem in buitenunits:
Het beschikbare vermogen in verwarmingsmodus blijft beschikbaar bij zeer lage buitentemperaturen tot -21°C. Een ontdooicyclus wordt niet doorlopen en een stabiele, comfortabele warmte wordt gegarandeerd. 
 • De uitlaattemperatuur van het warm water varieert van 35°C tot 55°C
 • De uitlaat temperatuur van gekoeld water varieert van -15°C tot 15°C
 • De koelmodus werkt optimaal tussen -10°C en 43°C
 • De verwarmingsmodus is geschikt voor een minimale buitentemperatuur van -21°C
ECO G warmte-warmtewisselaar: een gemixt systeem
 • De gaswarmtepomp Multi-systemen kunnen worden uitgerust met zowel een binnenunit als een koeler met gaswarmtepompsysteem. Indien de twee systemen onafhankelijk van elkaar werken kan een buitenunit met 130% capaciteit worden verbonden. 
1. Buitenunit / 2. ECO G koeler met water-warmtewisselaar / 3. Buffertank / 4. Besturingskabels / 5. Leidingen voor het koelmiddel / 6. Waterleidingen / 7. Luchtbehandelingsunit / 8. Kanaal* / 9. Ventilatorspoelunit / 10. Vloerverwarming
Opmerking: De modus waarin de buitenunit draait is afhankelijk van de modus waarin de water-warmtewisselaar staat. De waterpomp wordt niet meegeleverd bij de water-warmtewisselaar. Gedurende gelijktijdig gebruik is de maximale capaciteit van het systeem 130%. Meer details over het ontwerp van dit systeem kunnen worden opgevraagd bij Panasonic. * Standaard direct expansie-type binnenunitsysteem.