Nieuwe Heatcharge. Energieopslagsysteem

Panasonic’s nieuwe reeks A+++ warmtepompen
In reactie op het Kyoto Protocol heeft de Europese Unie een aantal uitdagende doelstellingen gesteld voor het terugdringen van broeikasgasemissies. In 2020 moeten EU-lidstaten de volgende doelstellingen hebben gehaald:
· Een vermindering van 20% van het aantal broeikasgasemissies (in vergelijking met 1990)
· Een aandeel van 20% voor duurzame energie in de energiemix
· Een algehele vermindering van het energieverbruik met 20%
Verwarmingsvermogen en efficiëntie
  • Energieopslagsysteem. Opsslagunit die non-stop verwarming levert en beschikt over een functie voor snel verwarmen
  • Maximale efficiëntie en comfort met Econavi zonlichtdetectie en detectie van menselijke aanwezigheid
  • Nanoe luchtzuiveringssysteem
  • Krachtigere luchtstromen om snel de gewenste temperatuur te bereiken
Panasonic adviseert het milieuvriendelijke R32
In verhouding met R22 en R410A heeft R32 nul impact op de uitputting van de ozonlaag en heeft een zeer kleine potentiële impact op de opwarming van de aarde. Europese landen die bezorgd zijn over de bescherming en het behoud van de natuur nemen deel aan het Montreal Protocol om een programma op te stellen voor het beschermen van de ozonlaag en tegengaan van de opwarming van de aarde. In overeenstemming met het Montreal Protocol heeft Panasonic de ontwikkeling van warmtepompen naar een hoger niveau getild, zeker als het gaat om het terugdringen van de impact op het milieu en verbeteren van de energie-efficiëntie. 
R32 is het next generation koudemiddel
A: Koelprestaties (kW)
B: COP
C: Lading (kg)
D: Global warming potential (GWP)
E: CO2-emissies
Krachtige en betrouwbare verwarming, zelfs bij lage buitentemperaturen
Als een airconditioner aanstaat genereert de compressor, wat de energiebron is van de unit, warmte. Tot nu toe werd deze warmte losgelaten in de atmosfeer. Panasonic heeft zich op deze restwarmte gericht. Heatcharge is een unieke en innovatieve Panasonic technologie die deze restwarmte in de compressor opslaat en op efficiënte wijze gebruikt als verwarmingsenergie. Dit laat u profiteren van een nieuw niveau van verwarmingsvermogen en -efficiëntie van airconditioners. 
Prestaties getest bij buitentemperaturen tot -35ºC 
Het systeem levert een stabiele verwarming met minder variatie in temperatuur door gebruik te maken van opgeslagen warmte. 
Zelfs als de verwarming stopt tijdens het ontdooiingsproces zorgt de opgeslagen warmte voor een constant verwarmde kamer. Dit voorkomt het ongemak dat ontstaat door temperatuurschommelingen die optreden zodra de verwarming tijdelijk stopt. 

U kunt het capaciteitsniveau controleren via de afstandsbediening. Druk hiervoor op de informatieknop, waarna de capaciteit in vijf stappen wordt weergegeven (0 tot en met 4).
Conventioneel: de kamer wordt langzaam kouder
Duur van het ontdooiingsproces: ongeveer 11 tot 15 minuten.
Schommeling in kamertemperatuur: ongeveer 5 tot 6 °C.
Heatcharge: de kamer voor grondig verwarmd
Duur van het ontdooiingsproces: ongeveer 5 tot 6 minuten.
Schommeling in kamertemperatuur: ongeveer 1 tot 2 °C.
A: Restwarmte
B: Compressor
C: Ontdooiing
D: Verwarmingsproces wordt gestaakt
E: Componenten voor warmteopslag
F: Compressor
G: Ontdooiing door opgeslagen warmte
H: Verwarmingsproces kan worden voortgezet
De duur van het ontdooiingsproces en de schommeling van de kamertemperatuur kan variëren afhankelijk van de omgeving waarin het systeem wordt gebruikt (door onder andere isolatie en luchtdichtheid van een kamer), bedrijfsomstandigheden en de temperatuuromstandigheden. 
De temperatuur van de uitgeblazen lucht kan tijdens het ontdooiingsproces dalen. In welke mate de kamertemperatuur schommelt is afhankelijk van de omgeving waarin het systeem wordt gebruikt (door onder andere isolatie en luchtdichtheid van een kamer), bedrijfsomstandigheden en de temperatuuromstandigheden. 
In omgevingen waar veel vorst ontstaat kan de verwarming tijdens het ontdooiingsproces tijdelijk worden gestaakt.
Conventioneel
Tijdens de bedrijfsvoering wordt warmte gegenereerd in de compressor.
H: Compressor.
I: Warmte wordt vrijgelaten in de atmosfeer.
Heatcharge
Warmte die door de compressor wordt gegenereerd wordt in de compressor opgeslagen en gebruikt om het koudemiddel te verwarmen om het verwarmingsvermogen op efficiënte wijze te vergroten.
J: Restwarmte wordt opgeslagen en effectief ingezet.
Heatcharge unit
De compressor is omhuld en de restwarmte wordt opgeslagen.
K: De Heatcharge tank waarin de restwarmte van de compressor wordt opgeslagen.
L: Een vinloze warmtewisselaar zet de opslagen warmte om in energie.
M: Compressor.