Ελεγκτής ECOi-W cascade.
PAW-CSC-L22-01


Λύση Plug & Play
Όλα τα εξαρτήματα, όπως μια ηλεκτρονική πλακέτα, ένα τροφοδοτικό και ένας διακόπτης προστασίας, βρίσκονται σε ένα περίβλημα και είναι έτοιμα για χρήση χωρίς πρόσθετα εξαρτήματα.Κλιμακωτή σύνδεση έως και 8 εξωτερικών μονάδων ECOi-W
Συμβατό με τις σειρές ECOi W AQUA R290 (G), R32 (Z) & R410A
Διαθέσιμο ECOi-W Cloud**
Εύκολη ενσωμάτωση με συστήματα διαχείρισης κτιρίων
Βελτιστοποιημένος έλεγχος για απόψυξη και ζεστό νερό χρήσης (ΖΝΧ)
Διαθέσιμος εφεδρικός και περιστροφικός έλεγχος
Ευέλικτος έλεγχος εξωτερικών αντλιών νερού
**Γιαλεπτομερείς πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Panasonic.
Παράδειγμα διάταξης συστήματος: Εξωτερική μονάδα ECOi-W
a. Συνδεσιμότητα BMS: Σημείο ρύθμισης / τιμές λειτουργίας του συστήματος / πληροφορίες συναγερμού του συστήματος.
b. Ενσύρματα: Αλλαγή λειτουργίας / Σημείο ρύθμισης / Συρόμενο σημείο ρύθμισης / Γενικός συναγερμός / Χωρητικότητα εγκατάστασης
c. Εξωτερικές συσκευές που μπορούν να ελεγχθούν: (έως 2 εξωτερικές αντλίες).
*Οι εξωτερικές μονάδες ψύξης τρίτου μέρους μπορούν επίσης να ελεγχθούν από τον ελεγκτή καταιονισμού, αλλά με περιορισμένες λειτουργίες ελέγχου. Ελέγξτε τις λεπτομερείς πληροφορίες στο τεχνικό εγχειρίδιο.
AC SELECT


Η επιλογή ενός μοντέλου από την υδροηλεκτρική μας σειρά γίνεται με το λογισμικό AC SELECT.

Το online λογισμικό επιλογής της Panasonic παρέχει ένα απλό και γρήγορο εργαλείο για την αντιστοίχιση των επαγγελματικών ψυκτών και αντλιών θερμότητας με τις ακριβείς απαιτήσεις της εφαρμογής.


Αποκτήστε το στο AC SELECT