Trådløs fjernkontroll

CZ-RWSU2
For 4-veis 90x90 kassett
CZ-RWSL2
For 2-veis kassett
CZ-RWSK2
For veggmontert og 4-veis 60x60
kassett (med panel CZ-KPY3A)
CZ-RWST2
For 1-veis kassett
CZ-RWST3
For tak
CZ-RWSK2 + CZ-RWSC3
Kombinasjon for alle innendørsenheter
Lett installasjon for 4-veiskassettypen helt enkelt ved å bytte ut hjørnedelen

24-timers tdsur-funksjon

Fjernkontroll med hovedfjernkontroll og underkontroll er mulig
Maks. 2 fjernkontroller (hovedfjernkontroll og underkontroll) kan installeres for én innendørsenhet.

Når CZ-RWSC2 brukes, er det mulig med trådløs kontroll for alle innendørsenhetene
  • Når en separat mottager monteres i et annet rom, er styring fra det rommet også mulig.
  • Automatisk drift ved hjelp av nøddriftsknappen er mulig selv om fjernkontrollen har blitt borte eller batteriene er uttømt.

Drift av separate energigjenvinningsventilatorer
Når kommersielle ventilasjonsvifter eller varmeveksler-ventilasjonsvifter er installert, kan de opereres med denne fjernkontrollen (koblet drift med innendørsenheten eller uavhengig ventilasjon PÅ/AV).