Ventilasjon-VRF-systemer

Oppnå en mer effektiv installasjon ved bruk av luftbehandlingsenhets-ventilasjon, et stort utvalg av luftgardiner og energigjenvinningsventilatorer.

Luftgardin med DX-spole

Høyeffektiv luftgardin tilkoblet VRF-installasjonen din. EC-viftemotor for jevn drift og effektiv ytelse. 2 typer luftstrøm tilgjengelig: Jet-flow og Standard. Enkel rengjøring og vedlikehold.

Ventilasjon med energigjenvinning

Demper endringene i innetemperatur mens den gir frisk luft. Gjenvinner opp til 77 % av varmen i avtrekksluften, for en økologisk og energieffektiv bygning.