Panasonic PACi Elite kan kjøle rom ned til 8 °C

Spesielle bruksområder som f.eks. vinkjellere


Løsninger for kjølerom. Still romtemperaturen til 8 °C

Det er et komplett utvalg, fra 3,60 til 22,00 kW. Denne unike løsningen er perfekt for:
vinkjellere, iskremfabrikker, blomsterbutikker, supermarkeder, kornmagasiner, matlagring, matforedling, matdistribusjon, kantiner, grønnsaksforedling … Akkurat som alle innendørsenhetene i PACi-utvalget, kan disse enhetene overvåkes via Internett og generere en alarm hvis det oppstår et driftsbrudd.


Kjølerom mellom 8 °C våttemperatur og 24 °C våttemperatur


Alternativ kontroller.
Kablet fjernkontroll.
CZ-RTC5B
PACi-utendørsenhet.
PACi, neste generasjon av utviklet kommersiell luftkondisjonering, med et energisparende konsept. Bruk av energisparingsdesign i konstruksjonen av vifter, viftemotorer, kompressorer og varmevekslere har ført til en høy COP-verdi.
Bredt utvalg av innendørsenheter.
For å oppfylle behovene til bedriften din

Vinkjellere og spesielle lavtemperaturrom

En av hovedfunksjonene i PACi-serien er muligheten til å justere produktet til spesielle anvendelser, ikke bare til vanlig oppvarmings- og kjøleanvendelser. Formålet med denne produktinformasjonen er å forklare i detalj disse spesielle bruksområdene som trenger kjøling for å holde romtemperaturen på +8 ºC ~ +24 ºC våttemperatur (eller +10 ºC ~ +30 ºC tørrtemperatur). For å kunne gjøre dette entalpimessig, må innendørsenheten overdimensjoneres og visse parametere må være justerbare.

Temperaturområde – temperaturområde for vinkjeller
Ved kjøling. Utendørs luftinntakstemperatur °C tørrtemperatur
Ved oppvarming. Utendørs luftinntakstemperatur °C våttemperatur
Innendørs luftinntakstemperatur °C våttemperatur
Innendørs luftinntakstemperatur °C tørrtemperatur

A) Tillates kun etter installasjon av ventilasjonsåpning for vind og snø

B) Område hvor kjøle- og varmekapasitet etableres for dette formålet