Nytt Panasonic GHP/EHP-hybridsystem

First intelligent-teknologi
Bruk gass og elektrisitet for å få mer energibesparing enn noen gang.

GHP GAS

Master-enhet GHP

EHP ELECTRIC

Slaveenhet EHP

INTELLIGENT
BETJENINGSENHET

U-20GE3SE5 (20HP).
· Lastberegning av GHP&EHP
· Bruk i henhold til øvre grense-innstilling.
· Individuell kapasitetskontroll
· Enhetskontroll
· Spesialkontroll (Tining, oljegjenvinning, 4-veis-ventilmatching / unormalitet prosessering)
U-10MS2E8 (10HP).

CZ-256ESMC3.
· Kravovervåking
· Innendørs / total lastberegning
· Bruksforhold-indikasjon øvre grense innstilling av MAP i henhold til:
- Pris for energienhet
- Elektrisk strøm krav
- Klimaanlegglast
Skjematikk for GHP/EHP-hybridsystem
Verdens første!* Samlet kjølesyklus i ghp og ehp

A. Kjølemiddelrørnett
B. Styringsledninger
C. Gasspuls
D. Elektrisk strømpuls
E. GHP og EHP multisystem

* Introdusert som helt ny teknologi av Panasonic i april 2016.
Kutter strømforbruket
Strømbehovet er betydelig redusert takket være GHP-systemforbruk på kun 10 % av elektrisiteten til et EHP-system.

Elektrisk strømbruk
A. Elektrisk strøm krav
B. Kjøling / oppvarming elektrisk strøm
C. Belysning, heis, etc.
D. Tid
E. Hybridsystem betydelig reduksjon
F. EHP
G. Hybrid

* Bilde av hotellprosjekt.
Optimal kontroll for å maksimere energibesparelse
Bytte operasjon mellom GHP- og EHP-system på grunnlag av bruk, energibehov, delelast.

Valgfri kontrollmetode
A. Kun elektrisk motor
B. Kun gassmotor
C. Hybriddrift
1. Utstyrseffektivitet
2. Lav effektivitet-områder
3. Klimaanlegg lastforhold

*Spesifikasjon er tentativ
Gratis varmtvannproduksjon av GHP-systemet
Varmtvann produseres effektivt fra motorens avfallsvarme.

Elektrisk strømbruk
A. Luft-til-luft-innendørsenheter
B. Vannrør
C. Gratis varmtvannsproduksjon fra motorens avfallsvarme

*Spesifikasjon er tentativ