CO2-kondenseringsenheter i CR-serien

 • Panasonic har kombinert 2-trinnskompressoren med split-syklus for økt effektivitet
 • Høy sesongbetinget ytelse. SEPR: Opptil 3,83 for kjøling, 1,92 for frysing
 • Høy COP ved høy omgivelsestemperatur
 • Innstillingsverdier for middels eller lav temperatur er tilgjengelige, avhengig av bruk
 • Kompakt enhet
 • Stille drift
 • Opptil 16,7 kW av varmen er gratis
 • Mulighet for tilskudd (avhengig av sted)
 • Enkel tilkoblingsprosess

CO2-kondenseringsenheter i CR-serien

 • Panasonic har kombinert 2-trinnskompressoren med split-syklus for økt effektivitet
 • Høy COP ved høy omgivelsestemperatur
 • Innstillingsverdier for middels eller lav temperatur er tilgjengelige, avhengig av bruk
 • Stille drift
 • Lang rørlengde: Opptil 100 m
 • Høyt eksternt statisk trykk
 • Kontroll av overføringstrykk for stabil kontroll av ekspansjonsventiler i montre
 • Opptil 16,7 kW av varmen er gratis
 • Mulighet for tilskudd (avhengig av sted)
 • Enkel tilkoblingsprosess