Banner

Luftvärmepumpar FAQ

Below you will find answers to the most common questions regarding heat pumps. You can also click on the links on the right to directly see the answer to the question in the title. If your question is not answered here, please follow the instructions under the headline Contact Us.

 • > Kontakt oss

  Hvis spørsmålet ditt ikke besvares under Luftvarmepumper FAQ, kontakt først og fremst din forhandler. Du kan også kontakte Panasonic direkte. Klikk her for å komme til vår kontaktside.

 • > Min forhandler er ikke lenger virksom. Hvor henvender jeg meg for å gjøre en reklamasjon?

  Svar: Hvis pumpen rammes av en feil og forhandleren ikke lenger er virksom, kan du henvende deg til et tidligere salgsledd for å høre hva deres avtale er med forhandleren. Hvis du ikke kjenner til det tidligere salgsleddet, kan du henvende deg til de norske distributørene. De kan gi svar på om de har solgt din varmepumpe og i så fall hvilke garantier som gjelder.

  Klikk her for å se listen over våre distributører.

 • > Hvem er ansvarlig for garantiene på varmepumpen min?

  Svar: Garantier og lignende er en avtale mellom deg og din forhandler. Garantier kan variere i lengde, omfang og vilkår. Vær derfor oppmerksom på hva som gjelder allerede ved kjøpet av pumpen. Panasonic står for 5 års kompressorgaranti på de nordiske luft/luft-varmepumpene samt på luft/vann-varmepumper. Dette administreres som regel av forhandleren. Kompressorgarantien er en materialgaranti som erstatter kompressoren ved eventuelle produktfeil, arbeidskostnaden dekkes ikke av garantien.


  Les mer om garantier her

 • > Hvor bestiller jeg en ny fjernkontrollinje?

  Svar: Reservedeler kjøper du via en forhandler. Klikk her for å finne en forhandler i nærheten av deg.

 • > Hvor finner jeg en håndbok til varmepumpen min?

  Svar: Klikk her for å laste ned de aller fleste brukerhåndbøkene til Panasonics varmepumper. Angi hele modellnummeret i søkefeltet. Du finner det på innendørs- eller utendørsenhetens høyre kortside. Det begynner med CS eller CU hvis det er luft/luft eller WH hvis det er luft/vann.

 • > Spiller valget av forhandler noen rolle?

  Absolutt. Det kan være store forskjeller mellom forhandlere med hensyn til garantier, modellutvalg, hjemmebesøk innen installasjonen, fremtidig service osv. Vær spesielt oppmerksom på om garantivilkårene kun er knyttet til forhandleren. I så fall kan du ikke be om erstatning for eventuelle fremtidige produktfeil (bortsett fra kompressorfeil) hvis forhandleren f.eks. skulle gå konkurs.


  Panasonic samarbeider med flere kontrollerte forhandlere og montører, såkalte PRO-partnere. Du finner din nærmeste Pro-partner her.

   

 • > Hvilken varmepumpe skal jeg velge?

  Svar: Det er flere aspekter å ta hensyn til ved kjøp av en luftvarmepumpe: størrelsen på huset, planløsningen, antall etasjer, isolasjonen, luft/luft eller luft/vann osv. Dessuten bør man tenke over om det er behov for ekstra funksjoner i tillegg til varme og kjøling, slik som vedlikeholdsvarme, luftrensingssystem eller mulighet til fjernkontrollinje. Det er også viktig at varmepumpen er tilpasset nordisk drift. Forsikre deg om dette innen kjøpet fullføres.


  Det er en god idé å kontakte en forhandler for et hjemmebesøk før kjøpet, for å få hjelp med valg av modell, plassering og beregninger. Vil du bli kontaktet av en forhandler? Klikk her

 • > Hvilken varmepumpe skal jeg velge?

  Svar: Det er flere aspekter å ta hensyn til ved kjøp av en luftvarmepumpe: størrelsen på huset, planløsningen, antall etasjer, isolasjonen, luft/luft eller luft/vann osv. Dessuten bør man tenke over om det er behov for ekstra funksjoner i tillegg til varme og kjøling, slik som vedlikeholdsvarme, luftrensingssystem eller mulighet til fjernkontrollinje. Det er også viktig at varmepumpen er tilpasset nordisk drift. Forsikre deg om dette innen kjøpet fullføres.


  Det er en god idé å kontakte en forhandler for et hjemmebesøk før kjøpet, for å få hjelp med valg av modell, plassering og beregninger. Vil du bli kontaktet av en forhandler? Klikk her


  For å få en pekepinn om hvilken modell som passer dine behov, gå til vår modellguide her

 • > Egner alle Panasonics varmepumper seg for bruk i Norden?

  Svar: Nei, men Panasonic produserer varmepumper for forskjellige klimaer og driftsmåter. Kontroller derfor at luft/luft-varmepumpen du har tenkt å kjøpe er en modell som er spesielt produsert for drift i Norden. Disse pumpene er merket med logotypen «Nordic heat pump» og de vanligste betegnelsene er CE, NE, QE, AE, HE, HZ, VZ og VE. Varmepumper av nordisk type har ekstra slitesterke komponenter og er testet for drift i meget lave temperaturer.

 • > Spiller valget av forhandler noen rolle?

  Absolutt. Det kan være store forskjeller mellom forhandlere med hensyn til garantier, modellutvalg, hjemmebesøk innen installasjonen, fremtidig service osv. Vær spesielt oppmerksom på om garantivilkårene kun er knyttet til forhandleren. I så fall kan du ikke be om erstatning for eventuelle fremtidige produktfeil (bortsett fra kompressorfeil) hvis forhandleren f.eks. skulle gå konkurs.


  Panasonic samarbeider med flere kontrollerte forhandlere og montører, såkalte PRO-partnere. Du finner din nærmeste Pro-partner her.

   

   

 • > Trenger varmepumpen service?

  Svar: Etter et par års drift kan luft/luftvarmepumpen trenge en gjennomgang eller service. Ta da kontakt med din installatør for opplysninger om pris. En service omfatter gjerne følgende punkter:

  1. Temperaturkontroll i hhv. varme- og kjøledrift
  2. Kontroll av strømforbruk i hhv. varme- og kjøledrift
  3. Kontroll av arbeidstrykk i hhv. varme- og kjøledrift
  3. Rengjøring av innedel (trykkluft og ev. avfettingsmiddel)
  4. Rengjøring av utedel (trykkluft)
  5. Visuell kontroll av kjølerør og koblinger
  5. Eventuelle spørsmål fra kunden

   

 • > Det renner vann ut av utedelen til varmepumpen. Er det normalt?

  Svar: Når varmepumpen aviser, renner det vann fra utedelen. Når det er fuktig i været, kan det renne ganske mye vann, helt opptil 20 liter i døgnet. Merk at dette er helt normalt og et tegn på at avisingen fungerer som den skal. Mengden vann kan dessuten variere kraftig mellom ulike varmepumper. Din pumpe kan avgi store mengder vann, mens det bare kommer noen dråper fra naboens. Dette avhenger av hvilken temperaturinnstilling varmepumpen har (f.eks. 20 °C eller 23 °C innetemperatur). Hvis du er bekymret for at det kan sive vann inn i husets grunnmur, bør du drøfte dette med installatøren. Ofte kan vannet ledes vekk et stykke fra huset.

 • > Hvorfor danner deg seg is på utedelen?

  Svar: Det er normalt at det danner seg is i utedelen. Om vinteren stanser varmepumpen og avises automatisk. Under avising blinker "power-lampen" på de fleste modeller. Det renner da vann fra utedelen (på grunn av snø og is som smelter). Avisingen pågår normalt i opptil 12 minutter. Hvis det virker som om avisingene ikke fjerner all is, bør du iverksette følgende tiltak:

  1. Kontroller at fjernkontrollen er innstilt på varmedrift (symbol HEAT eller en sol i displayet).
  2. Kontroller om vinterutrustningen (varmekabelen) fungerer som den skal. Varmeslyngen nederst i utedelen varmer opp bunnplaten slik at vannet fra avisingen ikke fryser til is på bunnplaten.
  3. Kontroller at avrenningshullet nederst på utedelen ikke er tilstoppet og at vannet fra avisingen kan passere uten problem. Det bør ikke monteres avløpsrør på grunn av faren for ispropper.

  Hvis du fremdeles opplever problemer med isdannelse etter at tiltakene ovenfor er iverksatt, bør du kontakte forhandleren eller installatøren.

 • > Jeg har forlagt bruksanvisningen til varmepumpen. Hvor kan jeg få en ny?

  Svar: Klikk her for å laste ned de aller fleste brukerhåndbøkene til Panasonics varmepumper. Angi hele modellnummeret i søkefeltet. Du finner det på innendørs- eller utendørsenhetens høyre kortside. Det begynner med CS eller CU hvis det er luft/luft eller WH hvis det er luft/vann.

 • > Fjernkontrollen til varmepumpen har forsvunnet. Hvor henvender jeg meg for å bestille en ny?

  Svar: Reservedeler kjøper du gjennom forhandleren din. Klikk her for å finne en forhandler i nærheten av deg.

 • > Timerlampen blinker og varmepumpen slår seg av. Hva skal jeg gjøre?

  Svar: Hvis timerlampen begynner å blinke, betyr det at varmepumpen har oppdaget en feil. Du bør da finne feilkoden, slå av pumpen og melde fra om feilen til installatøren eller forhandleren. Følg anvisningene nedenfor for å finne feilkoden.

  1. Hold tasten CHECK på fjernkontrollen inne i minst 5 sekunder til den skifter til egendiagnosefunksjon. På free multi-enheter hvor modellbetegnelsen starter med CS-ME, trykker du i stedet på TIMER UP.

  2. Trykk på piltastene for TIMER (på CS-XE9EKE og CS-XE12EKE trykker du i stedet på piltastene for TEMP) for å rulle gjennom feilkodene.

  3. Når du har funnet riktig feilkode, vil innedelen avgi et pipesignal i 4 sekunder (på CS-XE9EKE og CS-XE12EKE lyser dessuten POWER-lampen i 30 sekunder). Hvis feilkoden ikke stemmer med feilen, vil innedelen bare avgi et kort pipesignal (og POWER-lampen blinker bare én gang på CS-XE9EKE og CS-XE12EKE).

  4. Hvis du ikke trykker på noen taster i løpet av de neste 30 sekundene eller hvis du trykker på CHECK igjen, vil fjernkontrollen gå tilbake fra egendiagnosefunksjon til vanlige driftsinnstillinger.

 • > Hvem er ansvarlig for garantiene på varmepumpen min?

  Svar: Garantier og lignende er en avtale mellom deg og din forhandler. Garantier kan variere i lengde, omfang og vilkår. Vær derfor oppmerksom på hva som gjelder allerede ved kjøpet av pumpen. Panasonic står for 5 års kompressorgaranti på de nordiske luft/luft-varmepumpene samt på luft/vann-varmepumper. Dette administreres som regel av forhandleren. Kompressorgarantien er en materialgaranti som erstatter kompressoren ved eventuelle produktfeil, arbeidskostnaden dekkes ikke av garantien.

  Les mer om garantier her

 • > Min forhandler er ikke lenger virksom. Hvor henvender jeg meg for å gjøre en reklamasjon?

  Svar: Hvis pumpen rammes av en feil og forhandleren ikke lenger er virksom, kan du henvende deg til et tidligere salgsledd for å høre hva deres avtale er med forhandleren. Hvis du ikke kjenner til det tidligere salgsleddet, kan du henvende deg til de norske distributørene. De kan gi svar på om de har solgt din varmepumpe og i så fall hvilke garantier som gjelder. Klikk her for å se listen over våre distributører.


  Varmepumper som ikke er solgt av Panasonics norske forhandlere er såkalte parallellimporterte pumper. I disse tilfellene mangler Panasonic Nordic og de norske distributørene informasjon om salgsleddene og kan derfor ikke hjelpe til i eventuelle garantisaker, bortsett fra kompressorgarantien.

 • > Kontakt oss

  Hvis spørsmålet ditt ikke besvares under Luftvarmepumper FAQ, kontakt først og fremst din forhandler. Du kan også kontakte Panasonic direkte. Klikk her for å komme til vår kontaktside.

 • > Hvor stor blir min besparelse?

  Svar: En luftvarmepumpe som en komplettering til annen oppvarming betyr en stor besparelse i lengden. Luftvarmepumpen senker dine løpende energikostnader og har en lav investeringskostnad. Etter et par år har luftvarmepumpens besparelse som regel oversteget den opprinnelige investeringskostnaden.


  Hvis du vil ha hjelp til å regne ut den nøyaktige besparelsen med luftvarmepumpe, kan du kontakte en energirådgiver.


  Vil du ha et generelt bilde av varmepumpens besparelse, kan du teste vår besparelseskalkulator her

Aquarea Smart Cloud
Aquarea Smart Cloud Pro