AC Service Cloud. Styrk vedlikeholdstjenesten


Panasonic AC Service Cloud gir vedlikeholdspersonellet eller -firmaet et unikt verktøy for avansert vedlikehold, med raskere respons, mindre behov for tekniker på installasjonsstedet og bedre utnyttelse av ressurser. Verktøyet er tilgjengelig for service- og vedlikeholdspersonell.

Fjerntilgang

Tid er viktig ved service og vedlikehold, og fjerntilgang til installasjoner og systemparametere for analyse gjør det raskere å løse problemer eller feil og sparer personellet for unødvendige turer til installasjonsstedene.

Mer enn BMS

Vanlige HVAC BMS-systemer kan bare gi grunnleggende data. Panasonic CAC Service Cloud viser derimot alle Panasonic-data i et kraftig verktøy som forenkler vedlikeholdet av systemet. 
Når du har fått tillatelse fra de respektive eierne, kan
vedlikeholdsfirmaer med et enkelt klikk få tilgang til steder

A. Vedlikehold / B. Eier


Rask oversikt over alle steder


Etasjekart
Topologi


Alarmstatus


Forbedre serviceavtalen med kunden, samtidig som du utnytter ressursene optimalt

Rask respons og null nedetid

Ekstern teknisk avviksinformasjon og funksjon for fjernservicekontroll* gjør at installatører og vedlikeholdspersonell kan avdekke og løse problemer mye raskere, og også forebygge problemer og feil.
Færre unødvendige teknikerbesøk

AC Service Cloud reduserer kostnadene ved unødvendige turer med minst én tur, noe som også betyr mindre CO2-utslipp knyttet til transport.

Vedlikeholdsplanlegging

Identifiser og klassifiser potensielle problemer fra mindre til mer kritiske, og klikk for å se nærmere detaljer om driftsstedet og det potensielle problemet.

Dette gjør det enklere å planlegge teknikerbesøk og tilordne riktig tekniker til jobben.

Rask oversikt og god skalerbarhet

Se en oversikt over alle stedene der du utfører vedlikehold av Panasonic HVAC. Panasonic AC Service Cloud er tilrettelagt for fremtidige funksjoner, og du kan øke antallet kontrakter og installasjoner uten å måtte oppdatere noen programvare.


Funksjon for fjernservicekontroll

Servicekontrollfunksjonen gjør det enklere og mer effektivt og fleksibelt for service- og vedlikeholdsfirmaer å analysere funksjonsfeil. Alle parametere i HVAC-systemer og kjølekretser er tilgjengelige for detaljkontroll i skyportalen.

A. Skyadapter: CZ-CFUSCC1 / B. Innsamling: Servicekontrolldata uansett hvor du befinner deg. /
C. Statistikk med alle HVAC-systemparametere direkte på skjermen i sanntid!
PakkerLast ned brosjyre