Beregning for HZ25UKE - 100 000 kr*

*100 000 kroner er basert på en kostnadssammenligning mellom bruk av Panasonics varmepumpe HZ25UKE i åtte år og direktevirkende strøm i tilsvarende tidsperiode, inklusive investeringskostnad på 27000kr, installationskostnad på 5000kr samt servicekostnad hvert andre år á 2500kr. Total kostnad fordelt på 8 år blir 42000kr.

Huset i beregningseksemplet ligger i Oslo og er på 140 m². Det er antatt en vurdering av effektbehov på 50 W per m², som gir huset et effektbehov på ca. 7 kW. Energiprisen i beregningen er satt til 106,40 øre/kWh. Energiprisen inkluderer elpris, nettleie og skatt. Data er hentet fra SSB 14.08.2018 og beregningen er basert på de verdier som kunne hentes ut der.  

Med hensyn til ovennevnte varmepumpe består beregningen av en innkjøpskostnad på kr 27 000 (anbefalt utsalgspris for 2018), en installasjonskostnad på kr 5 000 (anslått markedspris for standardinstallasjon juni 2018) og servicekostnad annethvert år på kr 2 500 (anslått pris juni 2018), som gir en sammenlagt investeringskostnad på kr 42 000 (mva inkludert).

Når det gjelder beregningen av energibesparingen til HZ25UKES er det brukt en SCOP på 5,2 ved gjennomsnittsklima, i henhold til EN14825, og et anslått behov for tilskuddsstrøm på 641 kW/h per år. Total besparing for eksempelhuset blir dermed 109.925 kroner etter åtte års tid forutsatt at innetemperaturen holder et tilsvarende nivå som tidligere. Se hele utregningen her.
Panasonic HZ25UKE – Flagship
Les mer om Panasonic HZ25UKE
Her får du hjelp!