ECOi-W. Enkel og brukervennlig kontroll for utedeler

Et kontrollpanel med intuitiv design er standard på alle ECOi-W-systemer.


Den mikroprosessorbaserte kontrollen har ny IHM-logikk og gir deg en smart måte å håndtere behovene dine på.

Grunnleggende betjening.
· PÅ/AV-innstilling
· Innstilling av kjøle-/varmemodus

Energisparing.
· Intelligent logisk kontroll for vanntemperatur
· Nattinnstillinger som reduserer strømforbruk og støy
· Driftsmodus for delbelastning
· Maksimal kontroll av utblåsningstemperatur
Service/vedlikehold.
· Automatisk testkjøring med et tastetrykk
· Alarmvarsling med de ti siste alarmene
· Driftstimeteller for kompressor og pumpe
· Driftsgrenser for kompressor lagret i flash-minne

Annet.
· BMS-kompatibel (RS485 Modbus RTU- eller BACnet MSTP-protokoll)