Funksjoner for utendørsenheter

Stille drift
En mengde støysenkende teknologi oppnår denne superstille driften. Vi har også forbedret driftseffektiviteten og reduserert energiforbruket.
Støydempende
Vingespiss-vifte
Hyperbølgeinverterer
Panasonics ekspertise innen invertererutvikling blir realisert i hyperbølgeinvertereren. Kontrollen til invertereren demonsterer optimalt dreiningsmoment for kompressoren. FS Multi VRF-serien varmer raskt opp romtemperaturen og vedlikeholder en komfortabel lufttilstand, samtidig som energieffektivitet og innsparinger sikres.
A: Kompressoren går unødvendig
Inverterer/Varmepumpe
Den nåværende bølgeformen skiller seg fra motorspenningens bølgeform, så effekt kastes bort.
Hyperbølgeinverterer
Den nåværende bølgeformen passer nøye motorspenningens bølgeform, så effekt reduseres.
Sammenlign dette med en bil som runder et hjørne
Energi tapes når bilen kommer ut av bane.


Når bilen holder seg akkurat i rett kurs, er det ikke
noe krafttap.
Empty
Lett vedlikehold
Når en innendørsenhet slutter å fungere, fortsetter systemet uten denne innendørsenheten. Utendørsenheten stanser ikke, og resten av innendørsenhetene fortsetter å fungere.

Når det er begrenset plass til installasjon
En enkelt, kompakt utendørsenhet av typen FS Multi VRF system muliggjør luftkondisjonering i flere rom, noe som løser problemet med smal eller begrenset plass for installasjon.
A: Singel-splitt
B: FS Multi VRF

Innovativ og fullstendig kontroll av innlasting til 5- og 6 HP

Utendørsenheten kontrollerer og optimaliserer lastingen av kjølemiddel til systemet ved å spørre hver innendørsenhet om behovene. Med denne nyskapende påfyllingskontrollen blir systemet svært effektivt, og innendørsenheten svarer svært raskt på behov.

Modellinnstilling for bare avkjøling
· Enheten som bare er designet for avkjøling kan bare stilles inn via JP-ledningen på utendørsenhetens kretskort.
· Etter denne modusen er angitt, vil FS Multi VRF-systemet bare avkjøle.